UTFORSKA MÖJLIGHETERNA ATT UTVECKLA DIN PLATS I LAPPLAND

Vi tror på att du, som bäst känner till din plats, kan bäst utforma dess utveckling. Därför ger Leader Lappland dig, din förening eller ditt företag, möjligheten att söka finansiering för att sätta igång! Med detta initiativ kan du aktivt ta steget mot att förverkliga dina idéer och skapa positiv förändring.

En metod för lokal utveckling

Vi är Leader Sverige!

Leader är en utvecklingsmetod som grundar sig i lokala förutsättningar och den dynamik som uppstår underifrån. Hos oss är principen densamma – för att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling krävs lokal förankring, initiativkraft och engagemang.

Vi tror på att framsteg bäst framskrider när de är drivna av de som bor och verkar på platsen. Det kan vara du, din förening, lokala företag eller andra organisationer som besitter den djupaste kännedomen om vilka behov och utmaningar som kräver uppmärksamhet. Vi på Leader Lappland finns här för att vägleda och stödja er i denna process.

Så går det till

Komma igång

För att framgångsrikt genomföra ett projekt är det av yttersta vikt att beakta de lokala förutsättningarna och de drivkrafter som påverkar utvecklingen på platsen. Det allra första och avgörande steget är därför att inleda en dialog på lokal nivå. 

Testa din idé

Har du en idé som du vill utveckla? Varför inte prova den på vår hemsida eller ta kontakt med oss? Vi kan då tillsammans diskutera möjligheten att omvandla den till ett potentiellt spännande leaderprojekt.

Skriv ansökan

Nästa steg är att skriva en ansökan där du klart och tydligt beskriver din idé samt de åtgärder som krävs för att förverkliga den. Kom ihåg att vi alltid finns tillgängliga som stöd och rådgivare under hela processen!

Beslut fattas

När din ansökan är färdigställd, återstår bara att hålla tummarna! Vår styrelse fattar regelbundet beslut om ansökningar, och datumen för dessa möten finns tillgängliga i kalendern på vår hemsida.

PROJEKTKARTA

Det är här det händer!

Drivkraften i vårt område är påtaglig, och Leader Lappland har framgångsrikt finansierat ett brett spektrum av projekt.

Under programperioden 2014-2022 har Leader Lappland beviljat totalt 57 projekt med en omfattning på drygt 40 miljoner kronor.

Vill du veta mer om pågående leaderprojekt eller upptäcka vilka satsningar som har mottagit leaderstöd i din närhet? Här kan du få en överblick över de inspirerande initiativ som har blivit verklighet med hjälp av Leader Lappland.

Inspireras av andra projekt i

leader sverige

Leader Lappland 2030
Bike Kittelfjäll

Projektet ska bygga en cykelbana för barn och ungdomar, en lätt grön slinga med enkla insteg för att locka nya cyklister att prova på.

Leader Stockholmsbygd
Högre puls på Resarö

Resarö bygdeförening anlägger utegym och energieffektiviserar vävstugan så fler kan nyttja lokalerna och utöva sin hobby.

Upplandsbygd
Sprida koncept kring hydroponiska- och akvaponiska odlingar

I Hållbart Entreprenörskap har företag kunnat söka projektstöd för att jobba med de globala hållbarhetsmålen. Lokalt Odlat genom Maja DeBernardo och Fredrik Svensson i Knivsta blev beviljade projektstöd för att utveckla ett koncept för att starta upp småskaliga hydroponiska och akvaponiska odlingar.

Upplandsbygd
Vallonernas cykelled

Syftet med projektet är att i studiecirkelform skapa en cykel-led som i större utsträckning får ut människan i naturen och på så vis öka naturmedvetenheten.

Leader Sjuhärad
Vattnet i skolan och Skolbäcken

Ett undervisningskoncept där vatten i skolors närhet används som pedagogiskt verktyg - det är fokus i detta projekt.
Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Upplandsbygd
Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Upplandsbygd
Attraktiva och levande orter

Projektet vill stärka varje orts unika identitet utifrån orternas historia och karaktär, lyfta fram varje ort och inte skapa konkurrens mellan dem utan stärka upp hela kommunen genom de olika orterna.

Upplandsbygd
Agro Forestry demonstrationsodlingarna

Projektet avser att införskaffa batteridrivna maskiner bestående av handhållen ogräsrensare, handhållen trimmer och dit tillhörande ryggburet batteri med laddare.