Vad händer hos oss?

Här hittar du en översiktlig och lättillgänglig kalender som listar en rad kommande händelser, beslutsmöten och deadlines för nya projektansökningar. Med denna kalender kan du enkelt hålla koll på samtliga viktiga datum, vilket säkerställer att du aldrig missar en chans att delta i spännande evenemang eller skicka in din projektansökan i rätt tid.

Inför våra beslutsmöten

Om du önskar att din ansökan ska beslutas om vid nästkommande beslutsmöte, ska din ansökan:

  1. Vara genomgådd av utvecklingskontoret och bedömd av kontoret som komplett
  2. Varit behandlad i beredningsgruppsmöte
  3. Vara fullständigt ifylld i Jordbruksverkets system