Sök delprojekt

Har du på ditt företag, din förening eller din organisation en idé som kan bidra till utvecklingen av våra landsbygder, men behöver mindre stöd för att komma igång? Då kan du ansöka om ett delprojekt för att få det stöd du behöver.

Delprojekt – en snabb och enkel lösning

Vi på Leader Lappland vet att även mindre insatser kan leda till stora effekter. Därför erbjuder vi dig möjligheten att ansöka om stöd för att genomföra delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt.

VAD DU BEHÖVER VETA

Delprojekt – enklare administration och snabbare beslut
Om du vill ansöka om delprojekt, erbjuder vi en smidig lösning som inte kräver att du startar ett helt leaderprojekt. Detta innebär mindre administration och snabbare beslut. Dessutom har vi en förutbestämd summa pengar som vi kan fördela till delprojekt som passar inriktningen för paraplyprojektet. Vanligtvis är beloppsgränsen 20 000 kronor.

Kortare projekttid
Delprojekt innebär oftast en kortare projekttid, med en maximal längd på 6 månader. Det ger dig möjlighet att snabbt genomföra mindre insatser.

Ordinarie verksamhet omfattas inte
Tänk på att du inte kan söka stöd för din ordinarie verksamhet, till exempel medfinansiering till ett större projekt eller för aktiviteter som skulle kunna genomföras även utan stöd.

Motprestation
Som en motprestation förväntar vi oss ideell tid som en del av ditt delprojekt.

 

Steg 1

Förankra din idé

Ditt första steg är att förankra din idé lokalt. Diskutera behovet av att genomföra delprojektet och undersök om det finns en lämplig paraplykategori inom Leader Lapplands verksamhetsområde som passar din idé.

Om du är osäker på om din idé passar in, är du alltid välkommen att kontakta oss på utvecklingskontoret för hjälp och rådgivning.

Steg 2

Ansökan

Om din idé matchar något av våra paraplyprojekt, kan du lämna in en ansökan direkt thär på vår hemsida. Vi går igenom din ansökan och kallar dig till ett beslutsmöte med vår beslutskommitté om allt ser rätt ut. Beslutskommittén går igenom ansökan och fattar sedan ett beslut. Om din ansökan blir beviljad, kommer du behöva skriva under ett avtal med Leader Lappland 2030 innan du kan sätta igång.

När du har fått beviljat stöd kan du börja genomföra ditt delprojekt!

Aktuella paraplyprojekt

Paraplyprojektet

Föreningsboosten

För föreningar som behöver en boost! Vi vill återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av på grund av pandemin. Du kan söka delprojekt för att vidareutveckla verksamheten inom föreningslivet, samt möjliggöra kompetensutveckling av medlemmarna. Föreningsboosten syftar till att stimulera aktiviteter som skapar lokala arrangemang samt nya fritids- och kulturaktiviteter.

Sökbart maxbelopp: 20 000 kr
Stödnivå: 100 %, medfinansiering i form av ideellt arbete krävs.

Föreningsboosten tar inte emot nya ansökning