Realisera Din Idé: Vi Är Med Dig!

Har ditt projekt blivit godkänt? Är det nu dags att omsätta idén i verkligheten? Vi följer med dig under hela resan.
Starta igång ditt projekt

Från idé till verklighet!

Vid genomförandet av ditt projekt är det avgörande att du följer projektplanen. Se över den noga innan du påbörjar arbetet. Om ni är en grupp som deltar i projektet, kan det vara fördelaktigt att nu redan planera hur ni ska fördela arbetsuppgifterna och att fastställa datum för regelbundna projektmöten. Genom dessa möten har ni chansen att diskutera och dokumentera de åtgärder ni har genomfört och de kommande stegen. Detta förenklar sedan arbetet med rapportering och avslutande redovisning.

Du har möjlighet att börja ta kostnader i projektet från den dagen då du skickade in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, dock med medvetenhet om den eventuella risken, särskilt innan det formella beslutet från Jordbruksverket har fattats. Därför rekommenderas att du undviker större investeringar i projektet före det att beslutet är klart.

Vi strävar efter att stödja din framgång och kommer att finnas till hands under hela genomförandet. Genom att ha uppföljningsmöten och erbjuda hjälp vid ansökningar om utbetalningar, kommer vi att stödja dig i din process. Tänk på att vår support bara är ett mejl bort!

Eftersom beslutet baseras på ansökan med projektplan och budget, är det nödvändigt att du meddelar och får godkännande från utvecklingskontoret för eventuella avvikelser från dessa planer. Annars finns en risk att stödet inte kan utbetalas. Givetvis hjälper vi dig att justera projektplanen vid behov.

Ta del av ditt stödbeslut och få all nödvändig information!

Stödbeslutet ger dig detaljer kring de åtgärder du behöver vidta under genomförandet av din insats. Kom ihåg att även läsa bilagan ”Övriga upplysningar” som bifogas beslutet.

Använd rätt logotyper

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda rätt loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor.

Vi hjälper till med att sprida information om er satsning i våra kanaler – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

Tillsammans får vi bygden att leva

Kom ihåg att du är vår bästa ambassadör! Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. 

Råd och information längs vägen

En möjlighet

Ansök om ett förskott

När du har fått godkännande för ditt projekt och är redo att påbörja det, rekommenderar vi att du skickar in en ansökan om förskott. För att göra detta, loggar du in på samma sätt som du gjorde när du skickade in din ursprungliga ansökan, med ditt bank-id på Mina Sidor på Jordbruksverkets webbplats.

När du har loggat in, kommer du att se en meny på vänster sida av skärmen. Gå till ”e-tjänster inom mina sidor” och välj sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Klicka sedan på knappen ”Starta tjänsten”.

Nu, välj ”Ansökan om utbetalning” och sedan ”Förskottsutbetalning”. Du kan få upp till 50 procent av det totala stödet som förskott, dock maximalt 250 000 kronor. En del av detta belopp kommer från EU och en annan del kommer från Sverige. Observera att det högsta förskottsbeloppet är begränsat till den delen som kommer från Sverige. Det exakta beloppet anges i ditt stödbeslut.

Viktigt

Glöm inte informationsskyldigheten

Det är av betydelse att du tydligt framhäver att investeringen eller projektet erhåller finansiering från både EU och Leader Lappland 2030. Du bör även beskriva insatsens mål och de uppnådda resultaten. Denna information bör vara synlig på din webbplats och dina sociala medieplattformar tills slututbetalningen har skett. Dessutom är det väsentligt att inkludera information om projektstödet i andra relevanta dokument och informationsmaterial.

För att veta mer om hur du bör kommunicera om ditt projekt och hantera logotypkraven, rekommenderar vi dig att läsa igenom Informations- och kommunikationsguiden som skickas till dig i samband med ditt beslut.

Se till att följa informations- och logotypkraven noggrant, eftersom att inte göra det kan resultera i minskad utbetalning av stöd. All information rörande dina specifika förhållanden finns detaljerat i ditt stödbeslut.

Ansök om ändring

Går inte projektet helt enligt plan?

Det är väldigt viktigt att du följer projektplanen när du genomför ditt projekt. Ibland händer det dock att oväntade saker inträffar. Om något uppstår som gör det svårt att genomföra projektet enligt plan, är det bra att ta kontakt med oss på utvecklingskontoret. Det kan vara så att du behöver mer tid eller extra pengar. Innan du gör några ändringar är det viktigt att du pratar med oss först.

Det är viktigt att komma ihåg att olika ändringar kräver olika slags hantering. Därför är det bäst att alltid prata med oss på utvecklingskontoret om du vill ändra något. Ibland kan vi hjälpa dig direkt. I vissa fall behöver dock vår styrelse ta beslut.

När du börjar ha kostnader

Ansök om utbetalning

Efter att du har fått beslut om stöd och har haft utgifter för projektet, kan du när som helst ansöka om delutbetalning. Vi rekommenderar att du ansöker inom tre månader efter att projektet har börjat, och sedan regelbundet under hela tiden projektet pågår. Ansökan om delutbetalning är enkelt och görs smidigt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats.

Om du behöver hjälp eller har frågor om ansökan om utbetalning, är du välkommen att kontakta vårt utvecklingskontor. Vi är här för att stötta och guida dig genom hela processen. Om det behövs kan vi till och med hjälpa dig med den allra första ansökan om utbetalning.

Tips från kontoret

Hur du undviker avdrag

För att säkerställa att du får det stöd du har ansökt om är noggrannhet viktig. Därför är det betydelsefullt att läsa beslutet och följa villkoren, projektplanen och budgeten. Om du inte följer dessa riskerar du att inte få de pengar du har ansökt om. Tänk på att endast de utgifter som beskrivs i beslutet ger dig rätt till stöd.

För att undvika eventuella avdrag är det viktigt att använda rätt logotyper på allt material.

För att säkerställa att inga felaktiga avdrag görs bör du också redovisa projektets utgifter på ett tydligt sätt. Det bästa sättet att undvika avdrag är att kunna visa en rapport från din bokföring som bara inkluderar de utgifter som hör till projektet.

Håll koll på när projektet ska vara klart. Var uppmärksam på slutdatumet och ansök om slututbetalning i god tid. Om du ansöker för sent kan det leda till avdrag på det stöd du har beviljats.

Innan du ansöker om utbetalning är det klokt att gå igenom checklistan noggrant så att du inte missar något.

Om du har skyldighet att genomföra upphandlingar, se till att du känner till vad som gäller för dig när det gäller upphandlingsregler.