Attraktiv boendemiljö

TALKO

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet.

Ett, Två, Tre – Kör!

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

Föreningsboosten

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Arena Älven Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid där rörelse, rekreation och tillgänglighet är i fokus.

Utveckling av småbåtshamnen

För en ökad tillgänglighet till tätortsnära fritidsaktiviteter och friluftsliv så önskar vi bygga ut småbåtshamnen och skapa nya aktivitetsytor.

Utomhuspadelbana – Arjeplog

Projektet ska iordningställa en utomhudpadelbana med syftet att bredda utbudet av aktiviteter och därigenom öka ortens attraktivitet.

Pumptrackbana Gargnäs

Projektet ska skapa en attraktivare boendemiljö genom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

Fågeltorn:et

Projektet ska att bygga ett fågeltorn, där tanken är att skapa ett utflyktsmål som kan attrahera både invånare, besökare och turister.

Tillgänglighetsanpassning strandpromenad

En trallgemensamhetsyta vid badplatsen med ramp, grillplatser och sittbänkar kommer byggas längs strandpromenaden vid Vindelälven.

Mötesplats Hedlunda Strand

Projektet ska skapa en plats för gemenskap och aktivitet för bosatta, men också ett utflyktsmål för alla som bor i eller besöker Lycksele.

Discgolfpark Arjeplog

Målet är en tillgänglig discgolfpark för allmänheten och nybörjare. Banan ska hålla hög kvalitet för seriespel och tävlingar.

Utveckling av utomhusaktiviteter Kittelfjäll

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

Skatepark Storhälla

Installation av en skatepark, en del av Multiarenan på Storhälla i Storuman. Där även bla. en hundpark, grillplatser och en hinderbana finns.

Samverkan för utveckling av olika friluftslivs aktiviteter

Detta projekt är baserat på att skapa olika familjevänliga aktiviteter, både inom enskilda byar och genom att koppla samman flera byar.

Musikinspelningsstudio för unga

Projektet ska skapa en musikinspelningsstudio som ger möjlighet för unga att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få prova på att spela in.

Pumptrack i Dikanäs

Projektet ska bygga en cykelbana (pumptrack) som kan nyttjas av alla som vill, så boende och turister ska få fler alternativ till fritidssysselsättning som motivation till att stanna i området.

Gym i Jäckvik

Föreningen Jäckviksgården vill genom denna investering bygga upp ett gym i en av sina tillgängliga lokaler i Jäckvik.

Tillgängliggöra Tväråträsk

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Ställplatser Lauker Utveckling

Projektets idé är att bygga ställplatser för husbilar och husvagnar mitt emot Byastugan i Lauker.

Attraktiva mötesplatser

Projektet vill skapa tre attraktiva mötesplatser som på ett naturligt sätt ökar attraktionskraften och sammanhållningen i byn.

Multiarena för pälsdjur

En arena för pälsdjur, där alla är välkomna! Det är vad Arjeplogs Ridklubb vill skapa genom projektet multiarena för pälsdjur.

Top of Arjeplog

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring med målet att skapa en plattform för människor i Arjeplog och närliggande områden.

Lappland Sydport

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

Saemien Jarnge Dearnesne

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Active family summer destination

Projektet handlar om att skapa en långsiktig grund för att öka Kittelfjälls attraktionskraft även sommartid.

konstgräsplan

Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

Inlandet i Västerbotten saknar konstgräsplaner, vilket begränsar. Projektet undersöker därför möjligheten till att etablera konstgräsplaner.

Vandringsled

Utvecklingsplan för vandringsled runt Örträsksjön

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Vandringsled

Vandringsled runt Örträsksjön – Del 2

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Minigolfbanan

Projektet ska skapa en minigolfbana som är öppen för alla, en mötesplats för ung och gammal som stimulerar rörelse och aktivitet utomhus.

Lapland Pike

Lapland Pike är ett projekt med syfte att bland annat synliggöra sportfisket som en resurs & få nya grupper att intressera sig för sportfiske.

Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Konstled Borgafjäll-Saxnäs är ett projekt med syfte att bland annat utveckla konstleden till ett intressant turistmål.

Grytsjö Fäbod

I projektet vill man genomföra en ordentlig renovering av fäboden, där syftet är att förvalta och bevara en unik kulturmiljö.

PUA – Professionella Unga Artister

Projektet ska verka för att professionalisera unga artister så de får uppdrag, samt skapar en tradition där arrangörer väljer lokala förmågor.

Get Out

Get Out är ett projekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att bland annat öka tillgängligheten till fisket i Gargnäs.