Årsmöte samt beslutsmöte

LAG-styrelsens kommande beslutsmöte.

Årsmöte 2024 samt Beslutsmöte för Leader Lappland 2030

Här kommer inkomna kompletta projektansökningar att behandlas och bedömas av vår styrelse.