Årsmöte 2023

Varmt välkommen till Leader Lappland 2030s första årsmöte. Anmälan sker till oss senast den 14 mars.

Leader Lappland 2030s årsmöte

kommer att äga rum den 21 mars i Lycksele. Varmt välkommen!

Anmälan sker till info@lappland2020.se senast 14 mars. Meddela i anmälan om du planerar att delta digitalt eller fysiskt!