Beredningsmöte

Här behandlas färdiga ansökningar som ska upp till kommande beslutsmöte. Deadline till detta beredningsmöte är 27/2. Du får din deadline tilldelad dig av kontoret.

Enligt nya rutiner beslutade på styrelsemöte 15/2, ska samtliga inkomna projekt beredas av en beredningsgrupp. Efter det får du som projektsökare eventuellt en feedback på vad du kan korrigera i din ansökan innan den tas upp nästkommande beslutsmöte.

DEADLINE för färdiga ansökningar till beredningsmöte är 27/2. Du får din deadline tilldelad dig av kontoret.