Beslutsmöte

LAG-styrelsens kommande beslutsmöte. För att din ansökan ska kunna hanteras måste den vara komplett inskickad i systemet SENAST 4/12.

Beslutsmöte för Leader Lappland 2030

Här kommer inkomna kompletta projektansökningar att behandlas och bedömas av vår styrelse. För att din ansökan ska kunna hanteras måste den vara komplett inskickad i systemet SENAST 4/12.

En komplett ansökan innebär:
– Ansökan är inskickad via e-tjänsten (för att göra detta krävs att du har fullmakten klar)
– Du har haft dialog med utvecklingskontoret och de har fått en chans att gå igenom din ansökan tillsammans med dig
– Din budget är väl genomtänkt och du har prisexempel och eventuella offerter för samtliga kostnader
– Om ditt projekt kräver ett avtal för att kunna genomföras ska detta vara färdigt (ex markupplåtelseavtal, hyresavtal el liknande)
– Om du i ditt projekt ska samverka med andra är det bra om ni skriver avtal även för detta.