Beslutsmöte

LAG-styrelsens kommande beslutsmöte.

Leader Lappland 2030’s första beslutsmöte.

Här kommer inkomna kompletta projektansökningar att behandlas och bedömas av vår styrelse.