DEADLINE för ansökningar

Deadline för nya projektansökningar, om de ska hinna gå upp för beslut under kommande beslutsmöte.

Om du vill att din ansökan ska hinna med till kommande beslutsmöte måste en komplett ansökan finnas inne i Jordbruksverkets system senast datumet för deadlinen.

Om du vill att Utvecklingskontoret ska hinna gå igenom din ansökan innan den går upp för beslut måste den skickas till oss MINST en vecka innan deadlinen.