Styrelsemöte

Styrelsemöte med beslut om framtida paraplyprojekt. Inga nya ansökningar kommer att behandlas under detta möte.

Styrelsemöte med beslut om framtida paraplyprojekt. Inga nya ansökningar kommer att behandlas under detta möte.