Styrelsemöte

Styrelsemöte där valberedningen kommer tillsättas. Inga projektbeslut kommer att fattas under detta möte.

Styrelsemöte där valberedningen kommer tillsättas. Inga projektbeslut kommer att fattas under detta möte