Leader 2014-2022

Under programperioden 2014-2022 har föreningen Leader Lappland 2020 drivit landsbygdsutveckling genom leadermetoden.

Om Leader Lappland 2020

Leader Lappland 2020 är en ideell förening som har beviljat utvecklingsprojekt inom vårt område (kommunerna; Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Åsele).

Föreningen har ett allmännyttigt ändamål, genom att skapa förutsättningar för positiv utveckling av landsbygden inom ramen för strategin Leader Lappland 2020. Verksamheten bedrivs genom aktiv samverkan mellan ideell sektor (lokala utvecklingsgrupper och/eller föreningar), privata sektorn (företag eller företagarorganisationer) samt offentlig sektor (kommuner, landsting, länsstyrelse och liknande).

Leader Lappland 2020 styrelse kallas för LAG-grupp. LAG är förkortningen av lokal aktionsgrupp. Med andra ord så är det vi tillsammans, som ett LAG, som arbetar för utveckling i vårt geografiska område  I LAG har vi representanter från företag, föreningar och från kommunerna.

Vår finansiering kommer från EU, staten, kommuner och Regioner.

Vår vision

”Lappland 2020 är en internationell och attraktiv del av Europa där stolta, kompetenta och engagerade människor och företag vill bo, arbeta och utvecklas i nära samspel med natur, kultur, idéburen sektor och modern teknik”

Under programperioden

Våra projekt

Under denna programperiod har vi godkänt inte mindre än 57 projekt som på olika sätt har stöttat vår övergripande strategi. Några av dessa pågår fortfarande och fortsätter att forma vår framtid.

Dessa projekt har tilldelats utvecklingsmedel på totalt närmare 40 miljoner kronor.

Blanketter och mallar

För pågående projekt inom programperioden 2014-2022

Driver du ett projekt som är beviljat stöd av Leader Lappland 2020 under den föregående programperioden? Här hittar du de blanketter och mallar som kan vara bra för dig att ha. Saknar du någonting, hör av dig till vårt utvecklingskontor så hjälper vi dig!

Logotyper

Blanketter och mallar

Vår utvecklingsstrategi

Tre övergripande mål:

  1. Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo
  2. Stärka människors kompetens och samhällsengagemang
  3. Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden

Under målen har vi fyra insatsområden med egna underinsatser:

1. Aktivt medborgarskap
1.1 Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang
1.2 Bidra till att stärka bilden av landsbygden
1.3 Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang
1.4 Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och tradition

2. Attraktiv boendemiljö
2.1 Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare
2.2 Bidra till att skapa en tillgänglig fritid
2.3 Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling

3. Hållbart näringsliv i utveckling
3.1 Bidra till att öka graden av distansoberoende arbetsplatser och företag
3.2 Bidra till ökad diversifiering av lokal arbetsmarknad
3.3 Bidra till att öka mångfalden bland företagare

4. Arbetsmarknad och kompetens
4.1 Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag
4.2 Bidra till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden