Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring.

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Projektet ska skapa en attraktivare boendemiljö genom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

Rural Flow Åsele är ett projekt som syftar till att ta fram förutsättningar för att förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare.

Projektet ska skapa en plats för gemenskap och aktivitet för bosatta, men också ett utflyktsmål för alla som bor i eller besöker Lycksele.

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

För att bevara det samiska kulturarvet i Åsele behöver vi bygga en användbar kåta för utbildning och stärka vår kulturella arv.