Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet ska ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla lokal service ute i byarna.

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

Projektet syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

Inlandet i Västerbotten saknar konstgräsplaner, vilket begränsar. Projektet undersöker därför möjligheten till att etablera konstgräsplaner.

Projektet är en förstudie som ska undersöka möjligheterna för ungdomar i inlandet som vill satsa på en karriär som artist.

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

En arena för pälsdjur, där alla är välkomna! Det är vad Arjeplogs Ridklubb vill skapa genom projektet multiarena för pälsdjur.

Storumans fotoarkiv är ett projekt med syfte att tillvarata och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.

För att öka kunskapen om bärens historiska och kulturella betydelse och främja besöksnäringen i regionen, planerar vi att skapa ett nytt besöksmål i form av en utställning på Bärens Hus.

Projektet ska att bygga ett fågeltorn, där tanken är att skapa ett utflyktsmål som kan attrahera både invånare, besökare och turister.