Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

De senaste 30-40 åren har direktförsäljning minskat mellan producenter och konsumenter samtidigt som fler efterfrågar lokalproducerad och ekologisk mat. Men det har saknats praktiska och logiska lösningar för att möta efterfrågan.

Projektet ska verka för att professionalisera unga artister så de får uppdrag, samt skapar en tradition där arrangörer väljer lokala förmågor.

En trallgemensamhetsyta vid badplatsen med ramp, grillplatser och sittbänkar kommer byggas längs strandpromenaden vid Vindelälven.

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring med målet att skapa en plattform för människor i Arjeplog och närliggande områden.

Lapland Pike är ett projekt med syfte att bland annat synliggöra sportfisket som en resurs & få nya grupper att intressera sig för sportfiske.

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring.

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

Projektet ska skapa en attraktivare boendemiljö genom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.