Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Målet är en tillgänglig discgolfpark för allmänheten och nybörjare. Banan ska hålla hög kvalitet för seriespel och tävlingar.

Installation av en skatepark, en del av Multiarenan på Storhälla i Storuman. Där även bla. en hundpark, grillplatser och en hinderbana finns.

Vi behöver aktuella bilder och film från vår bygd för ett uppdaterat arkiv med dagens teknik och fokus på film/ljud.

Ett projekt som vill sprida kunskapen om samisk byggnadskultur, inklusive skogssamiska kåtor och torvkåtor samt timrade fjällkojor

Projektet DUC syftar till att återupprätta näringslivet i Dorotea genom att arbeta för att nå samma nivå som tidigare uppnåtts.