Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet syftar till att öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen av bären för att sedan skapa intresse och kunskap.

Projektet vill skapa tre attraktiva mötesplatser som på ett naturligt sätt ökar attraktionskraften och sammanhållningen i byn.

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Projektet ska iordningställa en utomhudpadelbana med syftet att bredda utbudet av aktiviteter och därigenom öka ortens attraktivitet.

Projektet fokuserar på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling och på så vis bidrar till en positiv atmosfär.

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.