Leader Lappland 2030 har beviljat stöd till utvecklingsprojekt för totalt:

kronor

Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Ett symfoniorkesterläger för ungdomar, för att förstärka musikaliska färdigheter och främja kreativitet genom gemensamt musicerande.

Projektet syftar till att utveckla en fast global konstnärlig residensverksamhet för urfolk på Aejlies i Tärnaby.

Projektet syftar till att förbättra ungdomars välbefinnande genom att främja delaktighet, mångfald, jämställdhet och social hållbarhet.

Projektet ska skapa ett centralt beläget aktivitetsområde som erbjuder meningsfulla och roliga utomhusaktiviteter för alla åldrar.

Projektet ska renovera eller byta ut eldplatser och vindskydd inom fiskevårdsområdet för att förbättra områdets attraktionskraft.

Projektet vill stärka och synliggöra Pride i inlandet genom ett internationellt symposium och en dokumentärfilm.

Projektet handlar om att etablera Rádestit samverkansförening, en plattform för lokal samverkan kring småvilt- och fiskeskötsel

Projektet ska bygga en cykelbana för barn och ungdomar, en lätt grön slinga med enkla insteg för att locka nya cyklister att prova på.

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Projektet strävar efter att återuppliva Doktor Strömboms trädgård, som en gång i tiden var Västerbottens motsvarighet till Versailles.