Aejlies Urfolksresidens – Sápmi Salasta

Projektet syftar till att utveckla en fast global konstnärlig residensverksamhet för urfolk på Aejlies i Tärnaby. Detta innebär att delar av en befintlig fastighet, som tidigare använts av Sameskolan i Tärnaby, kommer att anpassas till en kreativ skapandemiljö för residensdeltagarna och en ”safe space” för urfolkskonstnärer.

 
 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa trygga platser för urfolket där de ges möjlighet att utveckla sin konst och kultur.
Målet med projektet är att:
renovera residenshuset samt bjuda in två etablerade konstnärer för att kunna genomföra residens för urfolkskonstnärer.

Om projektet

Projektet syftar till att utveckla en fast global konstnärlig residensverksamhet för urfolk på Aejlies i Tärnaby. Detta innebär att delar av en befintlig fastighet, som tidigare använts av Sameskolan i Tärnaby, kommer att anpassas till en kreativ skapandemiljö för residensdeltagarna och en ”safe space” för urfolkskonstnärer.

Två residenskonstnärer kommer att delta i det praktiska utvecklingsarbetet tillsammans med projektledaren och övrig personal på Aejlies. Projektledaren har även uppgiften att säkra nationell och internationell finansiering för att etablera en permanent verksamhet under paraplynamnet Sápmi Salasta (Sápmi omfamnar).

Residenset kommer att erbjuda urfolkskonstnärer möjligheten att ansöka om att delta i programmet och verka på plats i Tärnaby under en period. Konstnärerna får tillgång till boende, en inspirerande arbetsmiljö och arvode. Detta unika residens i en samisk kontext ger konstnärerna möjlighet att dra nytta av Aejlies kunnande, nätverk och infrastruktur.

Aejlies, som är en unik institution i Sverige ägd och driven av samer, skapar genom Sápmi Salasta ett helt unikt residensprogram i Sverige, vilket erbjuder en ovärderlig plats för skapande och kulturutbyte för urfolkskonstnärer.

Ur Projektansökan

”Aejlies utgör en viktig nod i Sápmi i den samiska kulturella infrastrukturen som skapar förutsättningar för den samiska kulturen att utvecklas. ”

Om projektet

Projektperiod
2024-06-10 – Pågående

Projektägare
Aejlies Saemien Jarnge ekonomisk förening

Projektledare
Oskar Östergren Njajta
oskar@aejlies.se

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier
Webbplats

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
807 205 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
397 579 kronor

Total finansiering
1 204 784 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 795 500 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden
LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet, som är en förstudie, vill stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande i området där mångfald, jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och social hållbarhet ses som centrala begrepp.