Arena Älven

Projektet Arena Älven syftar till att göra älven till en mångsidig aktivitetsarena och rekreationsplats, samt att skapa en naturlig mötesplats för social samvaro, oavsett bakgrund och intressen.

Om projektet

Med andra ord är syftet att bidra till ett hållbart näringsliv med aktiviteter kopplade till naturnära upplevelser, som inte påverkar miljön i hög grad. För att uppnå detta mål, planerar man att upprätta mötesplatser längs Umeälven med isvägar för skridskoåkning, sparkåkning och promenader. Därutöver är förhoppningen att leden ska anpassas för cyklister, motionärer, snöskoteråkare och längdskidåkare.

Flera aktiviteter och arrangemang är planerade att genomföras vintertid, med ett starkt fokus på att bygga upp Lyckseles varumärke som en vinterstad. För att lyckas med detta, krävs ökat samarbete mellan olika aktörer, såsom föreningar, näringsliv, destinationsbolag och den offentliga sektorn. Genom samarbete och samverkan, hoppas man kunna utveckla älven som en attraktiv destination för turister och besökare, samtidigt som man bevarar naturen och dess skönhet för kommande generationer att njuta av.

Ur Projektansökan

”Projektet skall bidra till ett hållbart näringsliv med aktiviteter kopplade till naturnära upplevelser helt utan eller med låg miljöpåverkan.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stärka attraktiviteten av Lycksele vintertid med nya tillgängliga mötesplatser i en tid för lokalbefolkningen med mycket mörker och få aktiviteter.

Målet med projektet är att:
genom samverkan i trepartnerskapet främja företagsutveckling hos aktörer som idag har en pågående eller tilltänkt turistisk verksamhet kring älven. Att skapa nya mötesplatser för turister och lokalbefolkningen. Projektet ska även skapa nya evenemang på älven.

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Gold of Lappland

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
870 899 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
428 950 kronor

Total finansiering
1 299 849 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 385 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden