Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv

Bär har varit en viktig resurs för människor i Norr- och Västerbottens inland genom historien, men det har funnits en brist på information och kunskap om denna del av historien. Projektet syftar till att öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen av bären för att sedan skapa intresse och kunskap om hur man kan ta tillvara och förädla bären på ett bättre sätt.

Om projektet

År 2015 genomförde Bärens Hus ideella förening en förstudie där de besökte museer i närheten för att höra deras syn på projektet och behovet av ett Bärens Hus. Samtliga var positiva till idén, och det framkom att bärens historia är en vit fläck i kulturutbudet. Arbetet med förstudien övertygade föreningen om att ett Bärens Hus behövs.

Projektet syftar till att skapa ett nytt besöksmål, nämligen ett Bärens Hus. Här ska det finnas en utställning som tar upp bärens historiska och kulturella betydelse. Det kommer även finnas en webbplats kopplad till utställningen där information om bärens historia och kultur kommer att spridas. En samverkansplattform med andra besöksmål i området kommer också att skapas för att gynna besöksnäringen i hela regionen. Dessutom kommer det att finnas en modern bärförädlingsverksamhet, Glommersbär, i anslutning till utställningen.

Materialet till utställningen kommer att hämtas från Hushållningssällskapets arkiv, museerna i området och från bygde- och byaföreningar. Det kan exempelvis vara filmer, foton och annat material som beskriver bärplockning och bärförädling. Byggandet av Bärens Hus kommer att planeras och ledas av Norrbottens Museum i nära samarbete med Bärens Hus ideella förening.

Att Bärens Hus byggs just i Glommersträsk beror på den starka traditionen av bär och bärplockning som finns där. Under 1900-talet fanns det tre bärtorkerier i närområdet och nu är cirkeln sluten med Glommersbär som har startat mitt i byn. Ett Bärens Hus blir på så vis ett steg vidare inom bärbranchen i Glommersträsk för att visa på den historia som finns kring bären och betydelsen som bären haft för människor i norra Sverige. På längre sikt hoppas man att Bärens Hus ska skapa ökad sysselsättning i regionen genom att utveckla fler högkvalitativa, hälsosamma och lokalt producerade bärprodukter.

Ur Projektansökan

”Vi vill kunna erbjuda besök för till exempel skolklasser och ge dem en möjlighet att lära sig mer om den historia som finns kring bärnäringen i området.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Öka kunskapen om den historiska betydelsen bären har haft, öka kunskapen om råvarorna och att öka sysselsättningen i regionen.

Målet med projektet är att:
skapa ett nytt besöksmål, skapa en ny utställning, skapa en ny interaktiv webb och att genomföra aktiviteter gentemot barn och ungdomar.

Om projektet

Projektperiod
2018-2021

Projektägare
Bärens Hus Ideell Förening

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
387 260 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
190 740 kronor

Total finansiering
578 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 107 600 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden