Byafilm

Projektet ”Byafilm” ska producera filmer där fokus ligger på fördelarna att bo i en by – en sorts samling av PR filmer där man visar med stolthet vackra vyer, aktiviteter, byborna och livet på landsbygden.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
genom filmer visa upp stoltheten av att bo i byar samtidigt som de bevarar kunskap och historia från förr.
Målet med projektet är att:
producera minst 30 filmer som presenterar byarna på ett positivt sätt. Filmerna ska ha producerats tillsammans med byborna.

Om projektet

Kulturakademin har producerat mycket filmmaterial från många platser i kommunen, vilket nu finns samlade på Storumans Filmarkiv. Byafilm avser att använda detta unika material och spela in nya sekvenser för att producera filmer som fokuserar på fördelarna med att bo i byn. Filmerna kommer att vara dokumentära och användbara för myndigheter, institutioner, företag, släktingar och andra intressenter.

Samtidigt kommer de att vara positiva och informativa, en samling PR-filmer där vi med stolthet visar upp vackra landskap, aktiviteter, byborna och bylivet. Detta innebär att byarna bör tänka aktivt på vad de vill profilera, hur de vill att byn ska presenteras utåt, och vilka som ska synas och höras. Filmerna kommer att visas online på byafilm.se, där besökare kan utforska en karta och se filmerna spelas upp.

Ur Projektansökan

”Bättre förståelse för bygden och dessa sociala och kulturella arv är viktig för byns sammanhållning och utveckling.”

Om projektet

Projektperiod
2023-08-29 – Pågående

Projektägare
Kulturakademin

Projektledare
Duncan Kemp
duncan@kemp.nu

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier
Webbplats

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
443 732 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
218 554 kronor

Total finansiering
662 286 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 497 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet ska producera filmer där fokus ligger på fördelarna att bo i byn. Filmer som ska vara lockande och väcka intresset för att antingen besöka byn eller veta mer. Projektet ska ta det materialet som redan finns, komplettera med nya inspelningar och tillsammans med byborna skapa filmer som bidrar till inlandets sociala och kulturella hållbarhet. En levande dokumentation som finns för många generationer.