Discgolfpark Arjeplog

Den skara entusiaster som utövat discgolf i kommunen har växt storartat, men saknar en tillgänglig plats att utöva aktiviteten.

Om projektet

Ett medborgarförslag skickades till Arjeplogs Kommun tidigt i våras, men fick tyvärr negativt besked. Sedan vände vi oss till ASK för att få hjälp med att skapa en discgolfpark.

Målet är att skapa en tillgänglig discgolfpark för allmänheten och de som vill prova på sporten. Banan ska hålla hög kvalitet för seriespel och tävlingar med deltagare från andra orter. ASK kommer även erbjuda ungdomsverksamhet i discgolf och träning minst en gång i veckan under sommaren. Vi vill fånga upp så många unga som möjligt i lek och rörelse, oavsett intresse för lagidrott.

För närvarande finns ett fåtal damspelare. Vi tror att vi kan locka fler tjejer/damer till sporten genom att involvera befintliga spelare i prova-på kvällar. Vi strävar efter att fördubbla antalet kvinnliga spelare för att skapa attraktivt seriespel och möjliggöra roliga mixed-lag i parspel.

Ur Projektansökan

”Eftersom all stomme inom idrott grundar sig på en stabil ungdomsidrott kommer vi rikta oss speciellt till denna målgrupp, både med hjälp av banans centrala läge samt genom riktade besök i skolorna där vi kommer att informera om sporten”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
locka fler barn och unga att spela discgolf genom att uppföra en discpark inom tätbebyggt område. Att skapa ett mervärde för alla kommunens invånare som samtidigt gynnar folkhälsan och det idrottsliga utbudet.

Målet med projektet är att:
det skall finnas en discgolfpark som skall vara tillgänglig för allmänheten samt alla som vill prova på sporten.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 2023

Projektägare
Arjeplogs SK

Webb och Sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
340 629 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
67 772 kronor

Övrigt offentligt stöd
100 000 kronor

Privat finansiering
10 000 kronor

Total finansiering
518 401 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 230 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden