Ett, Två, Tre – KÖR!

Om projektet

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 som verkade mellan 2020-2022. Projektet slutrapporterades i september 2022.

Syftet med Ett, Två, Tre – KÖR! var att ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

Stödbeloppet var max 10 000 kr (20 000 kr efter nytt beslut från LAG i februari 2022) och skulle
motfinansieras med 50% ideell/ privat insats.

Ett, Två, Tre – KÖR! ville stimulera aktiviteter som syftar till att synliggöra landsbygden, öka attraktionen i bygden, skapa en känsla av deltagande och att de idéer som finns ska kunna tas tillvara på. Att stärka ungdomarna (och andras) känsla av att ”räknas”.

RESULTAT

Antal delaktiviteter: 18 st
Nya nätverk eller samarbetskonstellationer: 13 st
Antal deltagare i aktiviteter: 1640 st
Hur många ungdomar deltar i projektet: 307 st
Hur många nya aktiviteter riktar sig till ungdomar: 80 st
Antal ideella timmar: 1447 h
Värdet på de ideella timmarna: 318 340 kr
 
 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
ungdomar och andra på ett smidigt och snabbt sätt ska kunna genomföra egna landsbygdsutvecklings idéer. För att inte exkludera ”vuxna” så kan även dessa genomföra projekt men det är viktigt att aktiviteten inkluderar unga. Syftet är också att väcka intresse och kunskap för möjligheter till påverkan och inflytande, demokratiarbete och lokalt ledd utveckling.

Målet med projektet är att:
ha genomfört delaktiviteter inom Lappland 2020 av eller för ungdomar samt att ha marknadsfört begreppet ’Ett, två, tre – kör’ så att ungdomar i hela området vet innebörden.

Genomförda delprojekt

Kom tillsammans

Sökande: Vilhelmina IK Fotboll

Syftet med delaktiviteten var att öka gemenskapen och sammanhållningen hos ungdomar i Vilhelmina.

Målet var att aktiviteten ska ge en ökad förståelse för varandra och minska klyftor.

Uppåt Väggarna

Sökande: Klimpfjälls Alpina klubb

Syftet med aktiviteten var att bidra till rörelseglädje, öka utbudet på valbara aktiviteter samt skapa en plattform för umgänge över åldersgränser.

Målet var att öka rörelseglädjen, bidra till att upptäcka nya saker att göra på hemmaplan samt att bygga gemenskap utifrån samvaro.

Tjejer på snowboard

Sökande: Klimpfjälls Alpina klubb

Syftet och målet med aktiviteten var att lyfta tjejer inom idrotten med hjälp av ”nära” förebilder, skapa en plattform för tjejidrott samt bidra till att tjejernas självförtroende stärks i och med gemenskapen.

Konsert med PUA-ungdomar

Sökande: Musikteatern

Syfte med aktiviteten var att anordna en konsert för att ge unga artister möjligheten att utveckla sig som artister genom att möta en publik.

Målen var att ge ungdomar möjlighet att visa upp sig på scen, att ge dem en möjlighet att synas och höras. Men även att locka fler ungdomar att söka till projektet PUA – Professionella Unga Artister.

Dansfilmer

Sökande: Molly Flinkfeldt Jansson

Aktivitetens syfte var att skapa en dansfilm att sprida i sociala medier med syftet att andra ungdomar ska inspireras och få upp ögonen för dans, samt för egen marknadsföring.

Målet var att kunna marknadsföra kulturlivet i Norrbottens inland och att inspirera ungdomar att våga följa sina drömmar och öppna upp möjligheter för ett rikare kulturliv i Arjeplog och Arvidsjaur.

Ur Spår

Sökande: Ewa Thellbro

Aktiviteten köpte in en spårsläde för att kunna dra skidspår för längdskidåkning runtomkring Dorotea med syfte att kunna åka skidor tillsammans.

Målet var att kunna åka skidor när ungdomarna själv vill och kunna dra spår själva.

Fotoutställning Årstider

Sökande: Ewa Thellbro

Aktiviteten hade en fotoutställning med tema ”årstider” i syfte att alla ska få ta del av den fina naturen och inspirera dem att komma ut och upptäcka den.

Målet var att inspirera andra ungdomar att komma ut i naturen.

Temahoppning

Sökande: Arjeplogs Kaninhoppare

Aktiviteten har arrangerat halloweencuper i syfte att utvecklas som förening och ha riktigt roligt med nya och gamla medlemmar samt att kunna visa upp kaninhoppning från sin bästa sida så fler i Arjeplog kan få upp ögonen för den som fritidsintresse.

Målen var att få göra något RIKTIGT ROLIGT efter allt negativt som Coronapandemin inneburit för föreningslivet, att öka gemenskapen i föreningen, att sätta Arjeplog på kartan för kaninhoppningen samt att knyta nya kontakter och få fler vänner inom kaninhoppningen även från andra klubbar.

Fritidsgård Gargnäs

Sökande: Gargnäs Intresseförening

Syftet med delaktiviteten var att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Gargnäs. Genom att inreda en fritidsgård hoppas aktiviteten på att kunna skapa gemenskap och aktiviteter där alla oavsett bakgrund kan delta.

Målet var att ge ungdomarna en fast punkt i byn där de kan träffas umgås och ha aktiviteter utanför hemmet, en slags oas där idéer kan frodas och ungdomarna kan känna sig välkomna och trygga.

Fri skaparverkstad

Sökande: ABF

Syftet med delaktiviteten var att öka ungdomars möjligheter för kreativ och konstnärlig verksamhet och ge dem en förståelse för det konstnärliga uttrycket.

 Målet var att skapa en konstnärlig mötesplats för ungdomar i Arjeplog.

Konsertupplevelse

Sökande: Vilhelmina Folkets Hus

Syftet med delaktiviteten var att ge ungdomarna en kulturell upplevelse som kan bidra till upptäckt av ett eget intresse eller passion för kultur och musik.

Målet var att arrangera en aktivitet som gör att fler unga kan ta del av kultur och musik.

Fjällskolorna

Sökande: Fjällskolornas Skolidrottsförening

Syftet med delaktiviteten var att öka den sociala kontakten för ungdomarna i fjälldalgångarna, samt att inspirera till vidare ideellt engagemang.

 Målet var att minst ha genomfört en friluftsdag i Kittelfjäll tillsammans med båda skolorna.

Mötesplatsen

Sökande: Unga Örnar Moskosel

Syftet med delaktiviteten var att öka gemenskapen och få en mer levande by.

 Målet var att iordningställa en mötesplats för byns barn och ungdomar.

Spelmästerskapen

Sökande: Arjeplogs LAN- och fantastikförening

Syftet med delaktiviteten var att främja spelintresset hos allmänheten i Arjeplogs kommun.

 Målet var att arrangera ett spelmästerskap med olika tävlingsmoment som kan fungera som en kickstart för föreningen efter pandemin.

Hästläger i Lycksele

Sökande: Tanne Hästförening

Syftet med delaktiviteten var att skapa sammanhållning, knyta kontakter, stärka självkänslan, öka känslan av tillhörighet samt glädje och kontakt med hästar och djur.

 Målet var att arrangera hästläger där deltagarna få rida på hästar, åka häst och vagn, bada badtunna och umgås med gårdens djur.

Sommarlovsdisco

Sökande: Ungdomssektionen Arjeplogs Ridklubb

Syftet med delaktiviteten var att sprida glädje hos barn- och ungdomar i Arjeplog, samt att visa att ungdomssektionen finns.

 Målet var att ordna en fantastisk kväll för att umgås och ha roligt tillsammans innan sommarlovet.

Ut & Kut

Sökande: Klimpfjälls Alpina Klubb

Syftet med aktiviteten var att knyta ihop sommar och vinterträningen, bredda föreningens verksamhet och på så vis öka rörelseglädjen för barn och ungdomar som vintertid tränar snowboard/skidor.

Målet var att föreningens nya träningsform ska bygga gemenskap och generera anmälningar till terränglopp i Hemavan.

Skateramp

Sökande: Klimpfjälls Alpina Klubb

Syftet med aktiviteten var att bidra till ett ökat utbud på aktiviteter genom att skapa en mötesplats som öppnar upp möjligheter för ungdomar (både boende och turister) att träffas och att skapa relationer.

Målet var att bygga en skateramp.

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
268 000 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
132 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden