Föreningsboosten

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin. Syftet är också att fortsatt vidareutveckla verksamheter inom föreningslivet, samt möjliggöra för kompetensutveckling av medlemmar. Föreningar inom Leader Lappland 2020:s verksamhetsområde ska komma stärkta ut ur pandemin.

Målet med projektet är att:
projektets delaktiviteter ska ha skapat fler lokala arrangemang samt nya fritids- och kulturaktiviteter i Leader Lappland 2020 utvecklingsområde.

Om projektet

Inom leaderområdet har kultur- och föreningslivet varit aktivt och varierat, med många ideella krafter som samverkar. Föreningslivet spelar en viktig roll som bärare av demokratiska grundvärden och har en betydande funktion för både invånarnas identitet och besöksnäringen. Naturen och idrotten har stor betydelse för fritidsaktiviteter, och det finns även ett stort intresse för kultur inom regionen, vilket ofta är kopplat till regionens historia och dess rika kulturella mångfald.

Under pandemin har många verksamheter i föreningslivet drabbats och stått stilla. Det har lett till ekonomiska utmaningar, minskade medlemsantal och minskat engagemang från människor. Många föreningar har därmed inte kapacitet att växa och utvecklas. Denna situation avspeglas i den dialog vi har haft med föreningar och kommuner i vårt område, och det syns även i nationell statistik från Riksidrottsförbundet.

Det är en svår balansgång för föreningarna, där höjda kurs- och medlemsavgifter kan riskera att exkludera vissa människor, medan sänkta avgifter kan leda till svagare föreningsekonomi och hämma andra utvecklingsmöjligheter. En balans måste hittas för att stödja föreningarnas hållbarhet och fortsatta utveckling.

Genom projektet ges möjligheten för föreningslivet att utveckla och anpassa sin verksamhet, postcorona. Projektet ska även möjliggöra för kompetensutveckling av medlemmar, som i sin tur gynnar föreningslivet
på orten.

Passar din idé

Ansök om ett delprojekt

Har du en idé som stämmer överens med Föreningsboostens syfte och mål? Det låter spännande! När du driver ett delprojekt finns det några saker att ha i åtanke. Du kan läsa mer om detta och om hur du går tillväga för att ansöka på sidan ”Sök stöd för delprojekt”. Alternativt kan du trycka på knappen nedan för att komma dit direkt.

Föreningsboosten tar inte emot nya ansökning

Driver du ett delprojekt

Dags att redovisa

Har ditt delprojekt blivit beviljat och vill du få mer information om hur du ska gå vidare med genomförandet? Eller har du kanske redan slutfört ditt delprojekt och det är dags att avsluta det? Oavsett var du befinner dig i processen, finns vi här för att stötta dig från början till slut! För mer detaljerad information, besök sidan ”Genomför delprojekt”. Alternativt kan du trycka på knappen nedan för att komma dit direkt.

Genomförda delprojekt

Prova-på-dag i Kåtaberget

Sökande: Kåtabergets Fritidsförening

Syftet och målet är att visa upp föreningen genom att bjuda på en prova-på-dag.

En digital multiarena för pälsdjur

Sökande: Arjeplogs Ridklubb

Syftet med aktiviteten är att möjliggöra för pälsdjursföreningar att arrangera digitala aktiviteter.

Målet är köpa in digital utrustning.

Fiskesatsning Långsele

Sökande: Långsele Intresseförening

Syftet med aktiviteten är att bidra till ett ökat utbud på aktiviteter genom att skapa en mötesplats som öppnar upp möjligheter för invånare att träffas och komma ut i naturen.

Målet är att rusta upp och skapa en mötesplats vid tjärnen i Långsele, samt att inviga platsen med en kostnadsfri fiskedag.

Team Sorsele – Tillsammans

Sökande: Team Sorsele

Syftet med delprojektet är att ge inspirera befintliga körsångare och förhoppningsvis även locka fler körsångare till föreningen.

Målet är att delta på körfestivalen TILLSAMMANS i Piteå.

Omstart

Sökande: Företagarna Dorotea

Syftet med aktiviteten är att göra en stimulerande aktivitet för föreningens medlemmar för att få tillbaka den tidigare gemenskapen, samt med förhoppning att engagemanget i föreningen ökar.

 Målet är bjuda på en oförglömlig eftermiddag/kväll med bland annat skotertur i skog och fjällmiljö.

Korpen för alla

Sökande: Korpförening Lycksele

Syftet med delprojektet är att visa upp föreningens breda verksamhet, med förhoppning att få fler aktiva.

 Målet är arrangera en aktivitetsdag med prova-på aktiviteter.

Kakfrossa

Sökande: Saga 45

Syftet med aktiviteten är att undersöka hur föreningen kan få fler delaktiga, engagerade medlemmar.

Målet är att genomföra en aktivitet med bakning inklusive en föreläsare som lär ut olika knep kring just bakning.

Om projektet

Projektperiod
2022 – Pågående

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
268 000 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
132 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 30 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden