Storumans fotoarkiv

Storuman kommun har köpt och fått många kulturskatter, men tyvärr har många av dem inte kunnat dokumenteras och bevaras på rätt sätt. Det är därför ett stort behov av lämpliga utrymmen för att katalogisera och digitalisera samlingarna så de kan visas på ett bra sätt. Lösningen på detta är att skapa ett digitalt arkiv.

Om projektet

Storumans kommun har rika samlingar av kulturarv från både samer och nybyggare i form av negativ, foton, filmer, dia-bilder och utrustning. Dessa material finns även hos föreningar, byamuseer och privatpersoner och behöver bevaras innan de går förlorade. Kommunens historia omfattar samhällets uppbyggnad genom åren, inklusive utvecklingen av vägar, järnväg, kraftverk och industrialisering. Kännedom om denna historia är viktig för att stärka samhällets gemenskap och länka samman generationer.

Ett digitalt arkiv ger fantastiska möjligheter för invånare och besökare att ta del av Storumans kulturarv, trots geografiska avstånd. Detta projekt är också i linje med regeringens förslag om en samlad kulturarvspolitik som betonar att kulturarvet kan bidra till gemenskap och bildning. Storumans kommuns mål är att skapa en lokalhistorisk och dokumentär mötesplats för allmänheten, forskare, turister och elever. Det finns också en ambition att samarbeta med grundskolan och integrationsenheten för att främja undervisningen om hemortens historia samt underlätta integration och samhörighet i bygden.

Ur Projektansökan

”Vi kommer att samarbeta med skolor och äldreboende för att barnen ska få ett historiskt perspektiv på den bygd vi lever i och engagemang och inspiration med hjälp av minnesbilder för de äldre.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Tillvarata och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.

Målet med projektet är att:
– Utveckla och tillgängliggöra en databas för kommunens kulturmiljöer innehållande samlingar med fotografier, diabilder och filmer som kommunen äger som är öppen för alla
– Genomföra en inventering av lokala byamuseers innehav av fotografier/filmer
– Genomföra minst 15 aktiviteter i form av t ex utställningar, berättaraftnar, kulturevenemang

Om projektet

Projektperiod
2018-2021

Projektägare
Storumans Kommun

Webb och sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
800 000 kronor

Medfinansiering från Storuman Kommun
800 000 kronor

Total finansiering
1 600 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 55 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden