Get Out

Gargnäs/Råstrands fiskevårdsområde har sett en ökning i försäljningen av fiskekort på senare år, vilket har bidragit till en positiv uppgång för friluftsturismen i området. Denna trend har inspirerat fiskevårdsområdet att utöka sin service och tillgänglighet för att alla ska kunna ta del av områdets resurser. För att uppnå detta mål satsar fiskevårdsområdet på projektet ”Get Out” för att öka tillgängligheten.

Om projektet

Projektet syftar till att öka attraktionsvärdet av fiskevårdsområdet genom att förbättra tillgängligheten, vilket i sin tur förväntas öka försäljningen av fiskekort till både privatpersoner, företag och turister.

Projektet har två delar, där det första steget är att genomföra två punktinsatser för att göra friluftslivet tillgängligt för alla. Den första punktinsatsen innefattar rivning av en gammal bro och byggnation av en ny bro, samt reparation av vägen till Laxselet.

Den andra punktinsatsen innebär att man ska flytta en flottarkoja till en ny plats. Projektet avslutas med ett event i form av en invigning, som syftar till att locka barnfamiljer och ungdomar till området för att skapa ett intresse för friluftsliv.

Ur Projektansökan

”Projektet hoppas vi kommer leda till att skapa en ökad jämställdhet och attraktionskraft som ska tillfredsställa behovet för såväl äldre som yngre personer samt barnfamiljer med svårigheter att ta sig ut i terrängen.​”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
– Öka tillgängligheten till fisket och det rörliga friluftslivet i området för grupper som kan ha det svårt att ta sig ut i naturen
– Förbättra infrastrukturen för fisketurismen

Målet med projektet är:
– Uppbyggnad av ny bro samt reparation av väg ner till Laxselet
– Flytt och uppbyggnad av flottarkoja på ny plats
– Invigning

Om projektet

Projektperiod
2018-2019

Projektägare
Gargnäs-Råstrands FVO

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
624 345 kronor

Medfinansiering från Stiftelsen Vindelälvsfiske
180 000 kronor

Egen finansiering
127 518 kronor

Total finansiering
931 872 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 26 400 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden