Grytsjö Fäbod

Grytsjö fäbod är en ovanligt komplett fäbod från 1870-talet och är en av länets allra mest värdefulla fäbodmiljöer. Här finns en fäbodstuga, en lada, en mjölkbod, en bod samt en kåta bevarade. Byggnaderna är dock i stort behov av en kulturhistorisk renovering.

Om projektet

I projektet vill man genomföra en ordentlig renovering av fäboden, där syftet är att förvalta och bevara en unik kulturmiljö. Detta hoppas man ska bidra till att möjliggöra framtida näringsverksamhet inom besöksnäring. Renoveringen kommer göras tillsammans med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, antikvarisk medverkan ingår också i projektet. I samband med renoveringen kommer informationsskyltar att produceras och sättas upp samt att broschyrer och folders kommer tas fram.

I projektet kommer man att samverka med Grytsjö bygdeförening samt aktörer inom besöksnäringen i området. Man kommer också att söka samarbete med andra kulturmiljöer i området.

Ur Projektansökan

”Fäbodmiljön är en av de mest kompletta och mest värdefulla fäbodmiljöerna i länet, och har stor potential att utvecklas som besöksmål för allmänheten”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Förvalta och bevara en unik kulturmiljö, möjliggöra framtida näringsverksamhet inom besöksnäring och tillgängliggöra ett kulturarv för besökare och skolor.

Målet med projektet är att:
Rusta upp fäbodsmiljön på ett kulturhistoriskt rätt sätt och ta fram informationsmaterial och sätta upp det.

Om projektet

Projektperiod
2017-2019

Projektägare
Marsfjälls Konsulten

Webb och sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
132 221 kronor

Finansiering från Gustav VI Adolfs fond
40 000 kronor

Egen privat finansiering
16 666 kronor

Total finansiering
188 887 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden