Lapland Pike

Gäddfiske är en populär och växande aktivitet inom sportfisketurism, både nationellt och internationellt. Även om flera länder redan har en etablerad sportfiskekultur kring gädda, så kan få erbjuda samma kvalitet och naturupplevelse som möjligt i norra Sverige. Södra Sverige har redan etablerat sig som en turistdestination inom denna kategori, men i norr går utvecklingen långsamt framåt trots de utmärkta förhållandena för gäddfiske och liknande verksamheter.

Om projektet

Projektet Lapland Pike vill synliggöra och marknadsföra gäddfisketurismen i samarbete med flera kommuner i Västerbottens inland. Gäddfiske är den fiskart med störst turistisk potential i skogslandet och efterfrågan ökar både från kontinenten och inom landet.

Projektet ska genomföra tre gäddfiskefestivaler, visningsresor i Sverige, och sex mötesplatser/seminarium om produkt- och tjänsteutveckling inom fisketurism. Dessutom ska två-tre nya gäddfiskeprodukter/anläggningar finnas tillgängliga för en utländsk marknad. Samarbeten ska ske med lokal fiskevårdsföreningar, sportfiskeklubbar, turistföretag, och regionala organisationer.

Ur Projektansökan

”I området finns idag en bred erfarenhet då det gäller utveckling inom fritidsfiske, sportfiske och fisketurism, men spritt på olika aktörer. Genom att sammanföra denna kompetens och erfarenhet runt konkreta och specifika insatser hoppas vi att projektet kan bli en viktig faktor för den framtida utvecklingen”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Via event synliggöra sportfisket som en resurs, få nya grupper att intressera sig för sportfiske, utveckla nya produkter och tjänster runt sportfiske och marknadsföra områdets sportfiske internationellt.

Målet med projektet är att:
Möjliggöra för lokala (FVO) att genomföra 3 gäddfiskefestivaler enligt gemensamt konceptet i området, genomföra 6-10 internationella marknadsföringsinsatser och genomföra 6 mötesplatser/seminarium om produkt- och tjänsteutveckling.

Om projektet

Projektperiod
2017-2022

Projektägare
Lycksele Kommun

Webb och sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 369 815 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
614 685 kronor

Medfinansiering från Lycksele Kommun
60 000 kronor

Total finansiering
2 044 500 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden