Lappland Sydport

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

Om projektet

Turismnäringen i Sverige växer stadigt och skapar fler jobbmöjligheter, särskilt för ungdomar och nyanlända. Trots de goda möjligheterna för kultur- och naturturism i Dorotea kommun har den inte följt den ökande trenden. Besökare efterfrågar hållbara aktiviteter som vandring, cykling, kanot och skidåkning, och därför vill Dorotea och besöksnäringsaktörer förbättra infrastrukturen och erbjuda nya produkter och tjänster.

Genom att rikta aktiviteter till ungdomar och nyanlända vill man skapa intresse för turismnäringen och arbetsmöjligheter i området. Projektet kommer att fungera som en plattform för utveckling och samarbete mellan företag, kommun och föreningar, inklusive utvecklingen av en digital plattform för Lappland Sydport. Genom plattformen planeras investeringar för att förbättra infrastrukturen och göra Dorotea till en av landets mest attraktiva boendeorter.

Projektet ska även att färdigställa en downhill-led på Borgasidan i Borgafjäll. Här finns redan en anslutande cykelled som går att cykla upp på fjället för att sedan ta sig ner längs downhill-nedfarterna.

Ur Projektansökan

”Nytänkandet ligger i skapandet av en samverkansplattform mellan privat, offentlig och ideell sektor och är ett nytt sätt att klara av att ett utvecklingsarbete i små kommuner med alltmer begränsade resurser”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stärka besöksnäringen i Dorotea kommun genom utveckling och synliggörande av reseanledningar samt marknadsföring av Dorotea kommun och varumärket Lapplands Sydport.

Målet med projektet är att:
fortsätta att kartlägga och utveckla de reseanledningar som finns i Dorotea för att på så sätt stärka varumärket. Arbeta med marknadsföring av kommunen genom annonsering, kampanjer och genom att anordna resor (fam trips) till kommunen samt
delta i mässor om möjligt. Arbeta för att skapa attitydförändringar och förutsättningar för samarbete mellan de aktörer som finns i kommunen.

Om projektet

Projektperiod
2019 – 2023

Projektägare
Dorotea Kommun

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 736 138 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
855 113 kronor

Total finansiering
2 591 251 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden