Minigolfbanan

Projektet ska skapa en minigolfbana som är tillgänglig och öppen för alla, en mötesplats för ung och gammal som stimulerar rörelse och aktivitet utomhus.

Om projektet

Tidigare har det funnits en minigolfbana på den plats där vi har tänkt att bygga den igen, mitt i byn! Tanken kom när pandemin drog igång ordentligt och behovet att träffas under ”säkra” former ökade. Det saknas även i byn en utomhus mötesplats och möjligheter att göra aktiviteter utomhus fast tillsammans. Vi känner att det finns ett stort behov av att skapa denna mötesplats mitt i byn där alla, gammal som ung kan samlas.

I anslutning till minigolfbana ska det även finnas en grillplats för att förstärka möjligheten att träffas och göra saker tillsammans.
Det finns ett 20-tal barn och unga i bygden och tanken är att de ska delta i aktiviteterna och därigenom och få fritidssysselsättning. Vi har pratat med dom och dom är intresserade av projektet och att delta.

Vi har även pratat med invånarna i byn och på Örträsk hembygdsförenings årsmöte presenterandes idén och
ett enhälligt möte ställde sig bakom projektet.

Ur Projektansökan

” Målgruppen är att samla unga och gamla på samma ställe. Att skapa en mötesplats för alla! ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en minigolfbana.

Målet med projektet är att:
skapa en minigolfbana tillsammans med personer från bygden, skapa en mötesplats och hålla en invigning för minigolfbana om det är möjligt i pandemitider.

Om projektet

Projektperiod
2021

Projektägare
Örträsk Intresse- och Hembygdsförening

Webb och sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
134 893 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
66 440 kronor

Total finansiering
201 333 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 253 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden