Mötesplats Flottarleden

Projektet ska att bygga en mötesplats/upplevelsebana, gjord av ungdomar för barn, unga och vuxna. Temat på mötesplatsen är flottarleden.

Om projektet

Friluftsområdet Gammplatsen i Lycksele fungerar som en engagerande arena för barn och unga. Huvudmålet för Lycksele hembygdsgille, tillsammans med de andra aktörerna vid Gammplatsen – Skogs- och samemuseet i Lycksele och Lycksele sameförening – är att förmedla och sprida det rika kulturarvet som har en djup förankring i Lycksele.

Projektet strävar efter att uppfylla barns och ungas behov av att förstå hur tidigare generationer arbetade för att bygga upp Sveriges moderna välstånd. Genom att engagera olika sinnen vill vi tillgodose olika individers önskan att förstå flottningens historia. Genom fysiska aktiviteter, som att ta sig genom en timmerbröt eller balansera på en stock, kan man uppleva historien på ett mer levande sätt. Att vidröra träet och arbeta med vattnet ger en fördjupad upplevelse. Allt detta kombineras med informativa skyltar som ger en inblick i hur flottningen såg ut historiskt sett.

Ur Projektansökan

”Syftet med projektet är också att elever från gymnasiesärskolan vid Tannbergsskolan kommer att genomföra projektet tillsammans med sina lärare. Att ta fram modeller på hur stationerna ser ut, bygga de olika stationerna, samt att anlägga stationerna på plats på Gammplatsen.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en mötesplats/upplevelsebana där deltagarna i banan får uppleva hur det var att arbeta i flottningen och på så vis tillgängliggöra en del av kulturarvet flottningen. Vi vill även sprida kunskap om det samiska kulturarvet.

Målet med projektet är att:
installera en upplevelsebana med kopplingar till kulturarvet flottningen samt sprida kunskap om det samiska kulturarvet.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 2023

Projektägare
Lycksele Hembygdsgille

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
243 545 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
119 955 kronor

Total finansiering
363 500 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 365 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden