Multiarena för pälsdjur

En arena för pälsdjur, där alla är välkomna! Det är vad Arjeplogs Ridklubb vill skapa genom projektet multiarena för pälsdjur. 

Om projektet

Arjeplogs Ridklubb strävar efter att konstruera en effektiv och modern idrottsanläggning där pälsdjursrelaterade sporter är i fokus. Det blir en plats där sporterna kan blomstra och där utövarna och deras djur får en anläggning som är skräddarsydd för deras verksamheter. Genom denna satsning kommer lokalerna att bli tillgängliga för en bredare publik!

Under de senaste 20 åren har Arjeplogs Ridklubb och Brukshundsklubben bedrivit sina aktiviteter i lokaler som inte är anpassade för deras verksamheter. Vi känner att det är dags att skapa en arena som är skräddarsydd för de som ägnar sig åt sporter med pälsdjur. Vi vill att sporten ska ha liknande förutsättningar och villkor som exempelvis innebandy och liknande sporter.

Projektet kommer att ge våra barn och ungdomar möjligheten att vara delaktiga i planeringen och byggprocessen. Målet är att de ska få en ungdomsgårdsliknande anläggning där de känner sig välkomna och där de har möjlighet att påverka. Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla som utövar någon form av fritidsaktivitet eller sport, samt för alla som är intresserade av djur. Det kommer att vara möjligt att hålla träningar och tävlingar både för lokalinvånare och inbjudna gäster. Lokalerna kommer att vara väl anpassade för de olika aktiviteterna som bedrivs.

Ur Projektansökan

”Vi ser det som en styrka att flera föreningar kan nyttja samma arena. Genom detta så skapar vi gemenskap och samförstånd mellan varandra. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en multiarena för pälsdjur. En plats där sporterna får utvecklas och där utövarna och deras djur får en anläggning som är anpassad till verksamheterna

Målet med projektet är att:
möjliggöra att lokalerna i ridhuset ska vara tillgängliga för fler idrottsutövare. Vi ska bygga omklädningsrum med avskildhet och fungerande duschmöjligheter. Vi ska även bygga ett modernt teorirum som även fungerar som en ungdomslokal. I samma utrymme byggs även ett kök med en serverings – och matsalsdel.

Om projektet

Projektperiod
2019-2023

Projektägare
Arjeplogs Ridklubb

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
714 440 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
351 888 kronor

Total finansiering
1 066 328 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 135 200 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden