Nakna Tyskar

Projektet kommer att arrangera ett träbildhuggarsymposium, där deltagarna aktivt tillverkar skulpturer med olika träbildhuggarmetoder. Dessa skulpturer kommer sedan att placeras ut runt om i Dorotea kommuns natursköna omgivningar. Resultatet blir en spännande konstutställning i naturen som alla kan ta del av och uppleva.

Om projektet

I regionen genomförs redan många kulturella projekt av olika organisationer och föreningar. Vi önskar bidra genom att erbjuda ett ännu bredare utbud av arrangemang på mindre orter för att vidga vyerna och sprida kreativa intryck. Det är viktigt att kreativa möjligheter inte enbart begränsas till städer.

Symposiet kommer att ha temat ”Svensk folktro och nordiska väsen”, med fokus på den nakna mänskliga kroppen för att motverka stigma och negativa synsätt på kroppslig mångfald. Genom att lyfta fram och visualisera dessa mytologiska varelser strävar vi även efter att synliggöra svensk kulturarv för lokalbefolkningen och tyska träbildhuggare, samt för alla med intresse för konst, kultur och natur.

Ur Projektansökan

”Det är ett projekt som drivs av unga kvinnor i Västerbottens inland och det kommer att involvera människor från den lilla byn i inlandet till större städer i Tyskland.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
genomföra ett bildhuggarsymposium.

Målet med projektet är att:
• Skapa en reseanledning till Dorotea för besökare
• Skapa en mötesplats under symposiet
• Göra konst mer tillgängligt för allmänheten

Om projektet

Projektperiod
2021 – 2022

Projektägare
ABF Mitt i Lappland

Webb och Sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
142 665 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
70 268 kronor

Total finansiering
212 933 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 107 800 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden