PUA – Proffessionalisering av Unga Artister

Projektet ska genomföra en förstudie för att förankra idén bland nyckelorganisationer i det planerade partnerskapet inför ett stort projekt. Detta ska göras genom att man förbereder projektstrukturen, aktivitetsplanen och tidtabellen samt identifierar aktuella ungdomar och förbereder dem genom workshops. Förstudien planeras ta sex månader och efter det finns en komplett ansökan med stöd från medverkande organisationer.

Om projektet

Ungdomar i Inlandet har en utmaning när det gäller att satsa på en karriär som artist eftersom utbildningar och det rika kulturutbudet är koncentrerade till kustregionen. Lokal finansiering för evenemang förstärks av regionala aktörer som vanligtvis samarbetar med Kulturrådet. Detta innebär att pengar som skulle kunna hjälpa lokala talanger fastnar i ett stödsystem som främst prioriterar professionella artister, som sällan har Inlandet som sin bas.

Tyvärr finns det inga scener för lokala talanger, och de som finns räknar med amatörer, charmiga inslag och informella uppträdanden. Därför behöver regionen en stödorganisation för ungdomar som vill erbjuda en mer professionell tjänst.

Ur Projektansökan

”Vi ska ha etablerat en tradition där evenemangsarrangörer väljer även lokala förmågor till sina evenemang för att artister är inte bara lokala utan de framför sitt program på ett professionellt sätt.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna fär unga duktiga artisters möjligheter att ta nästa steg till en artistkarriär.

Målet med projektet är att:
Ett etablerat nätverk samt framtagen projektidé och innehåll för ett genomförandeprojekt.

Om projektet

Projektperiod
2017-2018

Projektägare
KulturAkademin

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
66 464 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
32 736 kronor

Total finansiering
99 200 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 35 200 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden