PUA – Professionella Unga Artister

Att bidra till ett levande kulturliv i inlandet där unga artister ges möjlighet att kunna vara ett naturligt kulturinslag borde vara en självklarhet, men det är det inte. Det ska däremot detta projekt ändra på! 

Om projektet

Det är en utmaning för unga människor på Inlandet att följa en karriär som artist, eftersom utbildningar och det rika kulturutbudet koncentreras till kustregionen. Regionala aktörer samarbetar ofta med Kulturrådet för att öka finansieringen av lokala evenemang. Tyvärr fastnar pengar som skulle kunna hjälpa unga lokala talanger i ett stödsystem som ger företräde åt professionella artister som sällan har sin bas på Inlandet. Därmed finns det få scener för lokala artister, och de som finns räknar med amatörer, charmiga inslag och informella uppträdanden. En lösning vore att skapa en stödorganisation för unga som vill satsa på en professionell karriär.

För att uppnå detta mål bör projektet professionalisera unga artister mellan 16 och 25 år, vilket skulle möjliggöra fler scenuppträdanden för lokala talanger. Dessutom bör arrangörer uppmuntras att välja lokala artister istället för att alltid importera artister utifrån. Ungdomarna kommer att lära sig vad det innebär att vara en professionell artist i projektet, inklusive hur man bokar framträdanden, riggar scenen och självklart uppträder!

Ur Projektansökan

”En satsning på våra egna ungdomar förstärker kulturlivet samt uppmuntrar ungdomarna att jobba med kultur inom sin egen region. ​”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
professionalisera unga artister för att dessa ska bli mer självgående som artister.

Målet med projektet är att:
ha genomfört workshops tillsammans med ungdomar och professionella aktörer, ta fram en strategi för fortsatt stöd och utveckling till unga artister och ta fram en strategi för framtida spelningar

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
KulturAkademin

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 961 137 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
965 933 kronor

Total finansiering
2 927 070 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 1 500 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden