Pumptrack i Dikanäs

Projektet ska bygga en cykelbana (pumptrack) som kan nyttjas av alla som vill, så boende och turister ska få fler alternativ till fritidssysselsättning som motivation till att stanna i området.

Om projektet

Vi har uppmärksammat via lokala barn/ungdomar att cykling är väldigt populärt, och just den här typen
av bana finns inte i närområdet.(närmsta finns i Umeå eller Åre)
Första tanken var att skapa en säker och utvecklande miljö för de barn och ungdomar som vistas här under
sommaren, istället för att cykla i och efter vägarna. Sedan tampas Vojmådalen likt andra skiddalgångar med att finna lösningar som kan motivera besökare att komma på sommaren.

Eftersom cykling har blivit så populärt i alla dess former så känner vi att detta skulle verkligen vara en del i att
lösa besöksnäringens problem under barmarkssäsong, samtidigt som man skapar ännu en motivation till
inflyttning.

Ur Projektansökan

”Målgruppen är i första hand barn/ungdomar, men tanken är att den skall byggas på ett sådant sätt att alla kan ha glädje av att nyttja den oavsett fysisk kapacitet. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en naturlig mötesplats, främja välmående och stärka attraktionen i bygden

Målet med projektet är att:
skapa en pumptrackbana.

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Vojmådalens intresseförening

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
456 019 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
224 606 kronor

Total finansiering
680 625 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 50 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden