Rural Flow Åsele

Projektet Rural Flow Åsele har som mål att förbättra kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och invånare på landsbygden. Genom projektet vill man också underlätta marknadsföringen av kommunen och skapa förutsättningar för att använda digital teknik på landsbygden.

Om projektet

Projektet Rural Flow Åsele har två huvudsyften: att utveckla Åsele Byaportal med modern teknik för att skapa en mer tillgänglig vardag för lokalbefolkningen och att installera teknik för digital lokal TV-sändning från Åsele. Projektet hoppas också tillsätta en redaktion som ska arbeta med kanalen och producera material för både TV-sändning och webb-tv.

Förstudien kommer att fastställa en styrgrupp, intervjua nyckelpersoner och undersöka invånarnas TV-vanor och webbansvarigas önskemål. Designskisser tas fram och man undersöker regelverk och legala krav. Projektet hoppas på att skapa möjligheter för landsbygdsutveckling och locka fler till landsbygden.

Ur Projektansökan

”Stora behov i en utsatt glesbygdskommun att skapa förutsättningar för att vända trenden från krympande befolkning och negativ framtidstro, till utveckling och tillväxt.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Undersöka vilka förutsättningar det finns för att förbättra dialogen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare.

Målet med projektet är att:
Sammanställa ett underlag som är godkänt av den lokala styrgruppen. Underlaget ska även vara en grund för framtida genomförandeprojekt.

Om projektet

Projektperiod
2017-2019

Projektägare
Åsele Byaråd

Webb och sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
287 698 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
141 702 kronor

Total finansiering
141 702 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 15 840 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden