Samisk byggnadskultur i modern tid

På hembygdsplatsen i Sorsele saknas representation av samisk byggnadskultur, inklusive skogssamiska kåtor och torvkåtor samt timrade fjällkojor. Det är särskilt viktigt att visa denna byggnadskultur på Hembygdsområdet eftersom Sorsele kommun grundades på skogssamisk mark.

Om projektet

I dagens samhälle är kunskapen om timring utdöende, särskilt bland samerna. Därför vill projektet sprida denna kunskap till sameföreningarna i närområdet: Sorsele, Malå och Storuman kommun. Dessutom är andra intresserade också välkomna att delta och lära sig att timra för att förhoppningsvis starta sina egna timringsföretag. På lång sikt är tanken att Ammarnäs Sameförening ska äga de fastigheter som timras upp, vilket skulle möjliggöra övernattning för turister, vandrare och samiska besökare. Detta skulle också vara ett sätt för föreningen att visa på möjligheten att komplettera renäringen med uthyrning eller andra entreprenörsidéer i biosfärsområdet.

Erfarna och skickliga timrare av samiska byggnader leder kursen i timring, som hålls i Sorsele under juli månad, när turisttillströmningen är som högst. Besökare kommer ha möjlighet att titta på under pågående kurser. I Ammarnäs planeras kursen hållas i augusti när det finns många internationella turister och vandrare på plats. Projektet kommer samarbeta med Biosfärsgruppen, som är involverade i planeringen av den stora taklagsfesten som kommer att ske i slutet av kurserna. Dessutom planeras en film för att dokumentera projektet, och korta filmer kommer att publiceras på sociala medier för att uppmärksamma projektet.

Ur Projektansökan

”På lång sikt hoppas vi att fler inser värdet av den gamla långsiktigt hållbara byggtraditionen och bygger egna timrade hus och kåtor”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
bevara kunskapen om den samiska byggnadstraditionen och kunskapen att bygga skogssamiska kåtor samt att synliggöra den samiska traditionen.

Målet med projektet är att:
genomföra timringskurser i områden med högt kulturellt värde.

Om projektet

Projektperiod
2019

Projektägare
Ammarnäs sameförening

Webb och Sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
317 171 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
156 219 kronor

Total finansiering
473 390 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 70 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden