Samiskt Viste

För att inte tappa ett av de kulturarv som finns i Åsele ser vi ett behov av att ytterligare stärka det samiska kulturarvet genom at bygga en kåta som kan användas i utbildningssyfte.

Om projektet

Projektet har sin bakgrund i att Åsele har en lång historia som samiskt vinterviste, där samerna flyttade för att ge renarna bra bete under vintern. Idag är kommunen ett samiskt förvaltningsområde med fokus på att stödja barn i kulturarv och identitet samt att stötta nationella minoritetsspråk, särskilt det samiska.

Det är viktigt att vi får ta del av kunskapen från invånarna och deras berättelser om det samiska livet förr, både för den yngre och äldre generationen. Det är ett erkännande av det betydelsefulla samiska kulturarvet. Många äldre invånare har en samisk bakgrund som vi alla kan lära av. Berättandet är en tradition där man samlas runt en eld och lyssnar till historier om samiska äventyr. Den äldre generationen kan bidra med berättelser om renhållningssäsongen, jakt och fiske, slöjd och det samiska vardagslivet i allmänhet, och hur det såg ut då.

Ur Projektansökan

”Möjligheter att få kunskap från samhällets invånare via berättelser om livet förr ur ett samiskt perspektiv känns viktigt både för den yngre generationen men även för den äldre generationen”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
bidra till att sprida kunskap och insikt om lokal historia och traditioner i syfte att stärka det samiska kulturarvet.

Målet med projektet är att:
bygga en samisk kåta som ska vara tillgänglig för allmänheten.

Om projektet

Projektperiod
2022 –

Projektägare
Åsele Kommun

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
292 432 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
144 033 kronor

Total finansiering
436 465 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 130 939 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden