Strömboms trädgård – Doroteas eget Versailles

Projektet strävar efter att återuppliva Doktor Strömboms trädgård, som en gång i tiden var Västerbottens motsvarighet till Versailles. Genom detta initiativ, vill de stärka attraktionskraften för Dorotea och skapa en naturlig mötesplats för både invånare och besökare.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
återskapa delar av den historiska och kulturellt värdefulla miljön i Strömboms trädgård.
Målet med projektet är att:
skapa förutsättningarna för en trädgård som kan verka som besöksmål och en naturlig mötesplats för både invånare och turister.

Om projektet

Doktor Strömbom, läkaren som skapade en vacker trädgård som också kom till nytta för allmänheten. Bland annat erbjöd trädgården en plats för barn att lära sig simma i vallgraven och innehöll vinbärsbuskar som förseglade behovet av c-vitaminer.

På 1960-talet, i samband med byggandet av den nya sjukstugan, förstördes stora delar av trädgården, men stentornet med dess omgivning bevarades. Trädgården utgör en fascinerande och betydelsefull del av Doroteas historia och har både haft praktisk nytta och underhållning för samhället.

Eftersom stentornet fortfarande står kvar, är det projektets avsikt att visa upp en del av det som Doktor Strömbom en gång planterade i sin strävan att skapa sitt eget Versailles i Dorotea. Detta är ett sätt att öka attraktiviteten i Dorotea, skapa en gemensam mötesplats och därmed locka fler besökare genom mångsidigheten av besöksmål. Projektet identifierar även behovet av att erbjuda Doroteas invånare en naturlig mötesplats i form av en trädgård. Blommor och naturen i sig bidrar till en ökad livskvalitet.

Ur Projektansökan

”Strömboms trädgård är en viktig historisk miljö och kulturellt värdefull för Dorotea.
Att få återskapa en del av trädgården skulle bidra till att öka trivseln för boende här och samtidigt skulle Dorotea ytterligare ett intressant och spännande besöksmål för turister”

Om projektet

Projektperiod
2023-10-18 – Pågående

Projektägare
Dorotea Kommun

Projektledare
Linnea Johansson
linnea.johansson@dorotea.se

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier
Webbplats

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
484 075 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
238 425 kronor

Total finansiering
722 500 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av ca 120 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet ska stärka besöksanledningarna till Dorotea och skapa en naturlig mötesplats för såväl boende som besökare. Detta genom att väcka liv i Doktor Strömboms trädgård som under sin storhetstid var Västerbottens motsvarighet till Versailles.