Tillgängliggöra Tväråträsk

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Om projektet

Flottarstugan, den gamla skolan och bagarstugan utgör en sammanhållen kulturhistorisk miljö i Tväråträsk. Både Flottarstugan och den gamla skolan är i relativt bra skick, medan bagarstugan är i stort behov av renovering och restaurering. För att återställa bagarstugan behöver ugnen muras om och få en plåtbeläggning framför sig. Golvet behöver också fräschas upp och dörrarna behöver isoleras, liksom invändig ommålning. För att säkerställa långsiktig uppvärmning av fastigheten planerar vi att installera en luftvärmepump. På så sätt kan vi använda lokalerna även under de kalla årstiderna.

Utöver bevarande och utveckling är restaureringen också viktig för säkerheten. För närvarande kommer rök ut från ugnen, vilket gör det ohälsosamt att vistas i byggnaden när ugnen används. Renoveringen kommer att utföras med stor omsorg för att bevara alla ursprungliga detaljer i byggnaden. Samtidigt kommer vi att göra byggnaden tillgänglighetsanpassad så att den blir tillgänglig för alla.

Föreningens målsättning är att återställa bagarstugan till ett användbart skick och göra lokalen på cirka 35-40 kvadratmeter användbar för mindre sammankomster, såsom styrelsemöten för hembygdsföreningen, jaktlaget, vägföreningen och andra mindre privata arrangemang.

Ur Projektansökan

”Bygden får en funktionell lokal för sammankomster, samtidigt som vi bevarar, utvecklar och tillgängliggör en unik kulturhistoriemiljö som berättar om bygdens historia. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
bevara men också att utveckla en kulturhistorisk miljö så att den kan berätta om historien men också fungera som en funktionell möteslokal.

Målet med projektet är att:
genom renovering av bagarstugan skapa en funktionell mötesplats.

Om projektet

Projektperiod
2019-2021

Projektägare
Tväråträsk Hembygdsförening

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
175 904 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
86 640 kronor

Total finansiering
262 544 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 25 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden