Top of Arjeplog

– ett samverkansprojekt om vandring med fokus på hållbarhet

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring. Målet är att försöka forma en plattform med utgångspunkt i Arjeplogs stora skogs- och fjällandskap med inbjudan till människor i kommunen och närliggande områden som exempelvis Sorsele och Arvidsjaur.

Om projektet

Projektet vill inkludera alla, med särskilt fokus på unga. Det är en lokal utvecklingsgrupp där ideella och offentliga sektorer samarbetar med privata aktörer för att ta fram en lokal strategi. ”Top of Arjeplog – ett samverkansprojekt om vandring med hållbarhet i fokus” är en ansökan från ABF Norr Arjeplog, Arjeplogs kommun, Argentis AB och Midsummer / Top of Arjeplog. Projektidén utgår från ett folkbildande perspektiv med fokus på ekoturism, där naturen tillvaratas utan att skadas. Målet är att fler ska kunna njuta av ”fri vandring” i samspel med lokalbefolkningens intressen och välbefinnande. Projektet äger rum i ett samiskt kulturlandskap där uppmärksamhet och hänsyn är viktiga.

Projektet kommer att använda digitala informationsformer för att nå ut till fler och alla parter kommer att bidra till denna plattform. Genom att vandra själv eller erbjuda vandring, kan landsbygden utvecklas på ett positivt sätt. Detta kan leda till en förbättrad lokalkännedom, att man skaffar nya nätverk och att man får ny kunskap om området, vilket kan stärka hållbarheten på lång sikt. Dessutom kan vandringen skapa gemenskap mellan människor i olika åldrar och kulturer samt ge en känsla av stolthet över området. Även om bättre hälsa är en möjlig fördel, så är det inte det primära målet för projektet.

Ur Projektansökan

”Närvaro i naturen ska vara i samspel med lokalbefolkningens intressen och
välbefinnande”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
bredda kunskapen och intresset för fjällnatur, kunskap om allemansrätt, och öka intresset och inspirationen att på egen hand kunna nyttja fjällvärlden.

Målet med projektet är att:
ha genomfört olika typer av vandringar både i dagsljus och i mörker, samt att influencers ska marknadsföra vandringarna och besöksmålet. Projektet ska även sprida kunskap om allemansrätt och information om hur man ska agera i fjällvärlden.

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
ABF Norr

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
404 345 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
199 155 kronor

Total finansiering
603 500 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 150 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden