Tunnbröd Åsele 2020

I Åsele och dess omgivningar har det funnits en lång tradition av att baka tunnbröd, vilket har skapat en möjlighet att främja tillväxt och engagemang inom kommunen. Mot bakgrund av denna tradition planerar man nu att arrangera en tunnbrödsmässa inom ramen för ett projekt. Genom detta initiativ hoppas man kunna främja utvecklingen av området ytterligare.

Om projektet

För att stärka såväl den privata som ideella sektorn i Åsele, är det en möjlighet att lyfta fram företagare, föreningar och hobbyverksamheter som specialiserar sig på tunnbrödsbakning, men också andra mathantverk, tillsammans med tillverkare av redskap eller råvaror som behövs i bakprocessen. Hittills har kommunen arrangerat en tunnbrödsmässa på kulturhuset i liten skala under två år, vilket har varit mycket populärt och fått stor uppmärksamhet i både nationella och internationella medier. För att verkligen lyckas med denna satsning krävs det dock en större ansträngning.

Projektet har som övergripande mål att göra Åsele kommun till en destination för tunnbröd genom att placera kommunen på tunnbrödskartan. Genom att öka intresset för tunnbröd på lokal, regional och nationell nivå kan grunden läggas för företagsutveckling, kunskapsspridning och bevarande av tradition och kunskap. På så sätt kan projektet bidra till att främja tillväxt och utveckling av området.

Ur Projektansökan

”Tunnbrödsmässan är den enda av sitt slag i Sverige. Att vidareutveckla den och jobba med aktiviteter som stärker intresset och kunskapen; skapar förutsättningar för tillväxt i näringslivet och engagerar både utlandsfödda och ungdomar kan göra mässan intressant på nationell nivå och locka besökare från ett än större område”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
– Påbörja arbetet med att placera Åsele Kommun på tunnbrödskartan
– Göra Åsele till en plats som förknippas med tunnbröd
– Öka intresset för tunnbröd och företagsamhet kopplat till tunnbröd

Målet med projektet är att:
– Utveckla och stärka tunnbrödsmässan
– Öka intresset för lokalt mathantverk
– Öka intresset och kunskapen om tunnbrödsbakning hos barn och ungdomar

Om projektet

Projektperiod
2017-2020

Projektägare
Åsele Kommun

Webb och sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
271 350 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
133 650 kronor

Total finansiering
405 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden