Utveckling av småbåtshamnen

Om projektet

Vi har som mål att utveckla småbåtshamnen vid Volgsjön i Vilhelmina. För att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter och friluftsliv nära tätorten, planerar vi att utvidga småbåtshamnen och skapa nya aktivitetsytor både för våra kommuninvånare och besökare. Området har en stor potential att bli en naturlig och vacker samlingsplats. För närvarande finns det två grillplatser, åtta båtplatser vid hamnen, en mindre båtbrygga och en motionsslinga som sträcker sig längs sjön.

Under sommartiden är vår kommun populär att besöka för att upptäcka våra fantastiska fiskevatten. Fiske och båtturismen har ökat explosionsartat, och vi vill kunna erbjuda ett otroligt trevligt och tryggt område för alla att njuta av. Detta kan uppnås genom att förlänga bryggan, installera fler belysningspunkter och förbättra tillgängligheten för alla genom att lägga till fler bord och stolar.

Vi tror att denna utveckling kommer att locka besökare i alla åldrar. Det kommer att göra området attraktivt för barnfamiljer som vill besöka oss, ge pensionärer möjlighet att komma ut och njuta av naturen samt erbjuda ett populärt resmål nära tätorten för många nyanlända som vill upptäcka naturen.

Ur Projektansökan

”Potentialen av området är stort, och vi vill göra det ännu bättre, mer tillgängligt för både fiskare & friluftsmänniskor och locka ut nya människor.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
utveckla och tillgängliggöra området kring småbåtshamnen i Vilhelmina och göra det till ett attraktivt område. En naturlig mötesplats för alla, kommunbor som turister.

Målet med projektet är att:
Målet med projektet är att skapa attraktiva miljöer så småbåtshamnen blir en naturlig mötesplats både sommar och vinter.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 2023

Projektägare
Vilhelmina Kommun

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
212 926 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
107 874 kronor

Total finansiering
317 800 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 255 200 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden