Offentlig sektor

Strömboms Trädgård

Projektet strävar efter att återuppliva Doktor Strömboms trädgård, som en gång i tiden var Västerbottens motsvarighet till Versailles.

Utveckling av småbåtshamnen

För en ökad tillgänglighet till tätortsnära fritidsaktiviteter och friluftsliv så önskar vi bygga ut småbåtshamnen och skapa nya aktivitetsytor.

Samiskt Viste

För att bevara det samiska kulturarvet i Åsele behöver vi bygga en användbar kåta för utbildning och stärka vår kulturella arv.

Vilhelmina med själ och hjärta

Projektet fokuserar på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling och på så vis bidrar till en positiv atmosfär.

Byautveckling

Projektet ska ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla lokal service ute i byarna.

Lappland Sydport

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

Saemien Jarnge Dearnesne

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Tunnbröd Åsele 2020

I Åsele finns en lång tradition av tunnbrödsbakning. Därför vill man i projektet skapa en tunnbrödsmässa för att skapa engagemang.

Lapland Pike

Lapland Pike är ett projekt med syfte att bland annat synliggöra sportfisket som en resurs & få nya grupper att intressera sig för sportfiske.

Storumans fotoarkiv

Storumans fotoarkiv är ett projekt med syfte att tillvarata och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.