Aktuellt

PUA 2

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Strömboms Trädgård

Projektet strävar efter att återuppliva Doktor Strömboms trädgård, som en gång i tiden var Västerbottens motsvarighet till Versailles.

Byafilm

Projektet ”Byafilm” ska producera filmer där man visar med stolthet vackra vyer, aktiviteter, byborna och livet på landsbygden.

Morgondagens idrottsplats

Projektet ”Morgondagens idrottsplats” omvandlar Lappvallen i Åsele till en modern mötesplats för rörelse och aktiviteter året om.

Inlandsscen Åsele

Med talkshow, musik och ungdomsdeltagande vill projektet öka förståelsen för landsbygdslivet och stärka kultur- och föreningslivet.

Ett Levande Kulturarv

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

En Levande Landsbygd

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Föreningsboosten

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Vårt Hem

Vi behöver aktuella bilder och film från vår bygd för ett uppdaterat arkiv med dagens teknik och fokus på film/ljud.

Utveckling av småbåtshamnen

För en ökad tillgänglighet till tätortsnära fritidsaktiviteter och friluftsliv så önskar vi bygga ut småbåtshamnen och skapa nya aktivitetsytor.

Utomhuspadelbana – Arjeplog

Projektet ska iordningställa en utomhudpadelbana med syftet att bredda utbudet av aktiviteter och därigenom öka ortens attraktivitet.

Pumptrackbana Gargnäs

Projektet ska skapa en attraktivare boendemiljö genom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

Fågeltorn:et

Projektet ska att bygga ett fågeltorn, där tanken är att skapa ett utflyktsmål som kan attrahera både invånare, besökare och turister.

Mötesplats Flottarleden

Projektet skapar en mötesplats/upplevelsebana där deltagarna i banan får uppleva hur det var att arbeta i flottningen.

Tillgänglighetsanpassning strandpromenad

En trallgemensamhetsyta vid badplatsen med ramp, grillplatser och sittbänkar kommer byggas längs strandpromenaden vid Vindelälven.

Mötesplats Hedlunda Strand

Projektet ska skapa en plats för gemenskap och aktivitet för bosatta, men också ett utflyktsmål för alla som bor i eller besöker Lycksele.

Discgolfpark Arjeplog

Målet är en tillgänglig discgolfpark för allmänheten och nybörjare. Banan ska hålla hög kvalitet för seriespel och tävlingar.

Samiskt Viste

För att bevara det samiska kulturarvet i Åsele behöver vi bygga en användbar kåta för utbildning och stärka vår kulturella arv.

Utveckling av utomhusaktiviteter Kittelfjäll

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

Skatepark Storhälla

Installation av en skatepark, en del av Multiarenan på Storhälla i Storuman. Där även bla. en hundpark, grillplatser och en hinderbana finns.

Vilhelmina med själ och hjärta

Projektet fokuserar på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling och på så vis bidrar till en positiv atmosfär.

Multiarena för pälsdjur

En arena för pälsdjur, där alla är välkomna! Det är vad Arjeplogs Ridklubb vill skapa genom projektet multiarena för pälsdjur.

Lappland Sydport

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

Vandringsled

Vandringsled runt Örträsksjön – Del 2

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.