Testa din idé

Hos oss har du möjlighet att ansöka om stöd för både projekt och delprojekt. Det är idéns omfattning och inriktning som avgör vilken typ av stöd som är lämplig. Oavsett om det är ett omfattande projekt eller en mindre del av en större plan, finns möjligheten att få den hjälp du behöver för att förverkliga din vision.

Är din idé ett leaderprojekt?

Ta steget och ge vårt användarvänliga interaktiva test en chans. Genom att göra det kan du få värdefull feedback och insikter om hur väl er idé lämpar sig som ett leaderprojekt. Vi vill att du ska veta att vi står vid din sida. Om du har några frågor eller behöver hjälp, är du mer än välkommen att kontakta oss på kontoret. Vi är här för att stötta dig och vägleda dig i rätt riktning!

PROJEKT ELLER DELPROJEKT?

Större satsningar

Projektstöd

Om du har en omfattande projektidé, bör du ansöka om finansiering för projektstöd. Det är dock viktigt att notera att projektet måste passa inom ett av våra insatsområden. Du ansöker digitalt via Jordbruksverkets e-tjänst, och den som ansöker måste bidra med ideellt arbete.

Vår styrelse fattar beslut löpande, och vid bifall krävs även ett formellt beslut från Jordbruksverket, vilket tar cirka 3-5 månader. Ett leaderprojekt medför viss administrativ hantering, och vi rekommenderar att ansökningar omfattar minst 100 000 kr. Det finns dock ingen fast övre gräns för stödbeloppet.

Styrelsen bedömer alltid det begärda beloppet i förhållande till hur projektet bidrar till Leader Lappland 2030:s uppsatta indikatorer och mål. Tänk på att ju högre stöd man ansöker om, desto högre förväntningar har styrelsen på projektets resultat.

Mötesplats

Mindre satsningar

Delprojekt

Ett delprojekt utgör ett utmärkt alternativ för mindre initiativ som inte kräver omfattande budget. Genom att genomföra ett delprojekt inom ramen för ett av våra paraplyprojekt minskar både administrationen och beslutstiden.

För att kunna ansöka behöver din projektidé passa inom paraplyprojektets inriktning. Du kan enkelt skicka in din ansökan via ett formulär som finns tillgängligt här på vår webbsida. Precis som i större projekt kräver det ideellt arbete.

Beslut tas av en beslutskommitté, och ett formellt beslut från Jordbruksverket krävs inte.

Observera att villkoren och stödet varierar mellan olika paraplyprojekt. Ofta kan du ansöka om maximalt 20 000 kr.

Mindre satsningar

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är en form av företagsstöd. Här kan företag få upp till 70% eller max 200 000 kronor i stöd för insatser som syftar till att utveckla företaget.

”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag. 

Företaget behöver samarbeta med någon annan, som också får nytta av insatsen, till exempel ett annat företag eller en förening. Det är också en fördel om insatsen bidrar till någon form av allmännytta eller allmän lokal utveckling.

Projektstöd till företag söks på samma sätt som ett projektstöd och bedöms på samma sätt.

Nu är verkligen det bästa tillfället att ta kontakt med oss!

Vi är redo att leda dig framåt och ge dig den hjälp du behöver för att gå vidare.