Vår Valberedning

Vår förening är stolt över att ha en dedikerad valberedning som spelar en central roll i vår strävan att främja landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden.

Valberedningen är hjärtat av vår förening och ansvarar för att säkerställa att vi har rätt personer på rätt platser för att driva vår landsbygdsutveckling framåt.

Vårt främsta mål är att sammansätta en valberedning som inte bara är representativ utan även en valberedning som har ett brett kontaktnät. Vi eftersträvar att det är en person från varje kommun i vårt område.

Som nytillträdd i valberedningen kommer du att genomgå en utbildning som täcker leadermetoden, den lokala utvecklingsstrategin samt de riktlinjer som styr vår verksamhet.

Tillsammans ser vi fram emot att gemensamt forma landsbygden och göra den ännu mer levande och hållbar!

Vår valberedning

Astrid Rönnqvist

Dorotea

Gabriel Westergård

Vilhelmina

Lennart Melin

Lycksele
Sammankallande

lennartmelin58@outlook.com

Malin Svensson

Storuman

Olle Wärnick

Storuman

Per-Daniel Liljegren

Storuman

Roland Sjögren

Lycksele

Therese Stenvall

Arjeplog