Om oss

Leader Lappland 2030 är en ideell förening som arbetar med utveckling i våra åtta kommuner. Vi beviljar finansiering av olika utvecklingsprojekt utifrån leadermetoden.

Vilka är vi

Föreningen Lappland 2030

Föreningen Leader Lappland 2030 har ett allmännyttigt ändamål och skapar förutsättningar för positiv utveckling av landsbygden genom samverkan mellan ideell sektor, privata sektorn och offentlig sektor. Ideella sektorn representeras av lokala utvecklingsgrupper och föreningar, medan den privata sektorn består av företag eller företagarorganisationer. Offentlig sektor inkluderar kommuner, landsting, länsstyrelse och liknande.

Leader Lappland 2030 är ett av 40 områden i Sverige, och omfattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Alla åtta kommuner samt Region Västerbotten, Region Norrbotten och EU genom landsbygdsfonden bidrar till finansieringen av vårt område.

Vårt fokus

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod där näringslivet, ideella organisationer och offentliga parter samarbetar för att utveckla sin plats. Idén är att platsens invånare och verksamma personer – du, din förening, lokala företag och andra organisationer – är de bästa att utveckla platsen ni bor på eftersom ni känner till dess behov och utmaningar.

Genom Leadermetoden kan du söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i leaderområdets strategi. Besök vår gemensamma webbsida för mer information om leadermetoden och hur den fungerar i praktiken.

 

Vi arbetar med

Vår lokala utvecklingstrategi

Det är viktigt att poängtera att den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen för projekt som kan få stöd. Strategin är baserad på lokala behov och används för att prioritera och välja ut projektansökningar i styrelsens arbete. Eftersom varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi kan det skilja sig åt vad som är prioriterat i olika områden. Du kan dock hitta mer information om leadermetoden och dess mål på vår gemensamma webbsida.

Lokalt förankrade beslut

Vår styrelse

Vår styrelse består av 24 ledamöter, fördelade jämnt med 3 personer per kommun och en jämn fördelning mellan ideell, privat och offentlig sektor. Fördelningen är av särskild betydelse för oss, eftersom leadermetoden grundar sig på samverkan.

Det är genom styrelsen som vi garanterar att vårt arbete följer vår utvecklingsstrategi och det är även styrelsen som fattar beslut om fördelningen av leaderstöd.

Vår personal

Utvecklingskontoret

Operativt ansvar för Leader Lappland ligger på ett utvecklingskontor, där personalen arbetar enligt den lokala utvecklingsstrategin, styrelsens intentioner och programreglerna. Om du har en projektidé eller vill ha hjälp med att komma vidare kan du vända dig till kontoret för att få stöd. Dessutom kan kontoret hjälpa dig att få kontakt med andra projekt eller aktörer.

Vår vision

Leader Lappland – Med kraft tillsammans skapar vi utveckling och ett liv i balans – helt enkelt en plats att längta till!

Vårt område präglas framför allt av drivkraft, samarbete, gemenskap, frihet och trygghet. Inom området finns en betydande potential för utveckling, samt möjligheten att leva ett liv i balans med god hälsa.

Dessutom ger närheten till naturen och det rika, varierade näringslivet en stabil grund att bygga vidare på för det lokala, småskaliga och hållbara arbetet.