Så går det till

-Fyra steg från idé till beslut

Att ansöka om utvecklingsstöd hos Leader Lappland bör inte kännas som en krånglig process. Vårt mål är att ge dig den bästa möjliga förutsättningen att förverkliga din idé, och vår personal finns här för att vägleda dig genom de fyra stegen i processen.

Fyra steg till ditt projekt

Du har möjlighet att ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt som äger rum inom vårt geografiska område och som överensstämmer med vår strategi.

Vi önskar att den tid och det engagemang du investerar i en ansökan till oss ska ha goda möjligheter att bli godkända! Därför rekommenderar vi att du tar dig tid att läsa igenom vår information och våra tips nedan, samt att du inte tvekar att kontakta vårt utvecklingskontor för att få ytterligare hjälp.

Processen att ansöka om projektstöd består av fyra steg, från idé till beslut. Vi har tagit fram information och vägledning för varje steg för att stödja dig genom hela processen av att förverkliga din idé.

 

Steg 1

Komma igång

Alla projekt tar sin början med en idé. Kanske har du och ditt samhälle länge diskuterat hur ni kan utveckla er plats, eller så kanske tanken precis har börjat ta form. Att samlas och diskutera er plats markerar startskottet för allt förändringsarbete och kan självklart också vara det första steget mot att förverkliga ett leaderprojekt.

Om du redan är organiserad i till exempel ett byalag, en idrottsförening eller ett bygdebolag, så kan du bjuda in medlemmar och andra intresserade för att börja utforska möjligheterna – vilken sorts förändring skulle ni vilja se?

Kan det kännas svårt att ta första steget?
Använd dessa frågor som utgångspunkt:

Hur ser situationen ut just nu? Vilka utmaningar står ni inför? Vilka styrkor har ni? Vad har ni tillgängligt och vad saknas? Och när ni blickar framåt, hur ser er vision ut och vilka mål strävar ni efter?

Så ni har en idé! Men vad behöver du veta för att kunna ansöka om stöd?

Projektfinansieringen från Leader Lappland 2030 är utformad för att stödja initiativ som främjar genomförandet av vår utvecklingsstrategi. Strategin liknas vid ett pussel där de godkända projekten utgör de olika pusselbitarna. Nu är det dags att bekanta dig med strategin för att bedöma om din idé passar in. I strategin beskriver vi våra mål, arbetsområden och riktlinjer. Dessa detaljer är avgörande för att bedöma om din idé är lämplig för finansiering från oss.

Steg 2

Testa din idé

När du har börjat komma igång och aktivt formulerat din projektidé, kan du också prova att använda vårt testverktyg på hemsidan. Genom att testa din idé här får du snabb feedback som kan hjälpa dig att avgöra om det finns något ytterligare att tänka på. Det ger dig även en indikation på om du är redo att ta kontakt med oss.

Om din idé verkar passa inom ramarna för våra möjligheter att bevilja stöd, är vi verkligen intresserade av att höra från dig.

Vi inleder då en gemensam dialog för att gemensamt finslipa din projektidé, innan du går vidare och formulerar din ansökan i sin helhet.

Steg 3

Skriv ansökan

Beroende på om du planerar att ansöka om stöd för att genomföra ett projekt eller ett delprojekt, kommer processen att se lite olika ut. Om du ansöker för ett projekt, behöver du skriva din ansökan i Jordbruksverkets system.

Vi på  kontoret finns till hands för att läsa igenom och ge dig feedback på din ansökan. När du får klartecken från  kontoret kan du skicka in den i systemet.

Om du däremot söker stöd för ett delprojekt, använder du ansökningsformuläret som är relevant för det specifika stödet. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den sedan till oss via e-post. Vi går igenom den och ger dig återkoppling innan din ansökan är helt klar.

Steg 4

Beslut fattas

När din kompletta ansökan finns i systemet kommer den först att behandlas av en av styrelsen utsedd beredningsgrupp. Här kan du få ytterligare feedback. Bedömer beredningsgruppen att din ansökan är redo, skickas den upp till styrelsen för beslut.

Styrelsen har beslutsmöten med regelbundna mellanrum, och du kan hålla koll på mötesdatumen i kalendern här på webbsidan.

Så snart beslutet är taget kommer vi att kontakta dig för att dela resultatet. Har din projektansökan blivit godkänd av styrelsen, tar utvecklingskontoret hand om din ansökan. Ibland kan det krävas vissa kompletteringar som du behöver skicka in innan ärendet blir klart hos oss. När utvecklingskontoret avslutar sin hantering, skickar de det vidare till Jordbruksverket för deras behandling. Det är här det slutgiltiga beslutet tas.

Om du får ett positivt besked även från Jordbruksverket är det bara att sätta igång med ditt projekt!